Gå til indhold

Overlægeforeningen i Region Sjælland

Har du brug for FAS i Region Sjælland?

Hvis du er overlæge, så skal du kontakte FAS-sekretariatet i Domus Medica eller din lokale tillidsrepræsentant.

Her finder du Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter ved Region Sjællands sygehuse og i Psykiatrien (kræver log-in)

Overlægeforeningen har en talsmand for alle tillidsrepræsentanter i Region Sjælland. Talsmanden koordinerer på tværs i regionen vedr. løn- og ansættelsesmæssige forhold. Talsmand i Region Sjælland er overlæge Anne Poulsen, Anæstesiologisk afd., Sjællands Universitetshospital.

Region Sjællands overlæger betjenes i FAS-sekretariatet af chefkonsulent Marianne Hansen i FAS, der træffes på 35 44 84 27 eller mha.fas@dadl.dk.

FAS omfatter Overlægeforeningen, FAPS og en række andre mindre forhandlingsberettigede foreninger. FAS har ikke ansatte på Lægeforeningens regionale kontorer – og altså heller ikke i Sorø.

Det regionale overlægeråd (ROR) i Region Sjælland mødes en gang i kvartalet. Her er fokus på politiske drøftelser af sager af almen interesse for overlæger i Region Sjælland.
Formand for ROR er Anne Jung. Hun træffes på email : annejung@dadlnet.dk

De fleste af regionens sygehuse har overlægeråd, der bl.a. drøfter faglige forhold lokalt.

Se mere om Overlægeforeningen her

ROR-møder 2024

Møderne er åbne for alle medlemmer

  • 27. februar kl. 16.30 med efterfølgende middag på Hotel Prindsen i Roskilde
  • 15. maj kl. 16.30 - i Køge
  • 5. september kl. 16.30 - Hotel Prindsen i Roskilde
  • 21. november kl. 16.30 - i Køge