Gå til indhold

Overlægerne i Region Hovedstaden

Overlægerne i Region Hovedstaden mødes regionalt i 2 grupper:

OL-TR-Gruppen som mødes hver anden måned for at drøfte sager af fælles interesse for tillidsrepræsentanterne på Regionens hospitaler og i psykiatrien. Det drejer sig primært om overenskomstmæssige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Her kan du finde de lokale OL-tillidsrepræsentanter på hospitalerne i Region Hovedstaden (kræver log-in).
Torsten Møller leder disse møder i sin egenskab af talsmand for overlægerne i Region Hovedstaden.

Det Regionale Overlægeråd i Region Hovedstaden (ROR-H) mødes ca. 6 gange årligt. ROR består af overlægernes valgte repræsentanter og suppleanter i Repræsentantskabet samt tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstaden. Her er fokus lagt på politiske drøftelse af sager af interesse for alle overlæger i Region Hovedstaden. Morten Boye Petersen (email: mbp@dadlnet.dk, mobil:  4158 1342) er valgt som ROR formand, og Palle Beck Miliam (email: miliam@dadlnet.dk, mobil:  4114 3844) er valgt som næstformand.

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår som overlæge i Region Hovedstaden, skal du kontakte FAS' sekretariat direkte ved Chefkonsulent Mette Vigh (email: mfv.fas@dadl.dk eller direkte telefon: 3544 8409).

Møder 2024
  • Tirsdag den 6. februar – virtuelt 
  • Tirsdag den 9. april – Domus Medica
  • Tirsdag den 11. juni – virtuelt
  • Tirsdag den 27. august – Domus Medica
  • Tirsdag den 22. oktober – virtuelt 
  • Tirsdag den 10. december – Domus Medica + julemiddag