Gå til indhold

Overlægerne i Region Hovedstaden

Overlægerne i Region Hovedstaden mødes regionalt i 2 grupper:

OL-TR-Gruppen som mødes hver anden måned for at drøfte sager af fælles interesse for tillidsrepræsentanterne på Regionens hospitaler og i psykiatrien. Det drejer sig primært om overenskomstmæssige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål. Her kan du finde de lokale OL-tillidsrepræsentanter på hospitalerne i Region Hovedstaden (kræver log-in).
Torsten Møller leder disse møder i sin egenskab af talsmand for overlægerne i Region Hovedstaden.

Det Regionale Overlægeråd i Region Hovedstaden (ROR-H) mødes ca. 6 gange årligt. ROR består af overlægernes valgte repræsentanter og suppleanter i Repræsentantskabet samt tillidsrepræsentanterne i Region Hovedstaden. Her er fokus lagt på politiske drøftelse af sager af interesse for alle overlæger i Region Hovedstaden. Morten Boye Petersen (email: mbp@dadlnet.dk, mobil:  4158 1342) er valgt som ROR formand, og Palle Beck Miliam (email: miliam@dadlnet.dk, mobil:  4114 3844) er valgt som næstformand.

Hvis du har spørgsmål til dine løn- og ansættelsesvilkår som overlæge i Region Hovedstaden, skal du kontakte FAS' sekretariat direkte ved Chefkonsulent Mette Vigh (email: mfv.fas@dadl.dk eller direkte telefon: 3544 8409).

ROR- møder 2023
  • Tirsdag den 31/1 - virtuelt
  • Onsdag den 22/3 – Domus
  • Onsdag den 21/6 – virtuelt
  • Onsdag den 20/9 – Domus
  • Onsdag den 25/10 – virtuelt
  • Tirsdag den 12/12 – Domus + julemiddag

Alle møder er fra kl.  17.00-19.00