Gå til indhold

Overlægerne i Region Midt

Har du brug for hjælp fra FAS?

Så skal du kontakte FAS' sekretariat i Domus Medica eller din lokale tillidsrepræsentant.

FAS omfatter Overlægeforeningen, FAPS og en række andre mindre forhandlingsberettigede foreninger. FAS får sekretariatsbistand af Lægeforeningens regionale kontor i Villa Medici, Aarhus af Charlotte Thorning Jacobsen ct@dadl.dk
Region Midts overlæger betjenes i FAS af chefkonsulent Lars Strunge lst.fas@dadl.dk tlf.: 3544 8412.

Du kan orientere dig nærmere om FAS på FAS' hjemmeside

Overlægeforeningen har en talsmand for alle tillidsrepræsentanter i Region Midtjylland. Talsmanden koordinerer på tværs i regionen vedr. løn- og ansættelsesmæssige forhold. Talsmand i Region Midtjylland er overlæge Sven Felsby, og han kan træffes alle dage på tlf.: 30 24 63 88.

Her finder du Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter på Region Midtjyllands hospitaler.

De enkelte hospitaler har overlæger, der bl.a. drøfter faglige forhold lokalt. I Region Midtjylland er der samtidig et Regionalt Overlægeråd (ROR), der drøfter sundhedspolitiske udfordringer og tiltag på hospitalerne. Formand for ROR er overlæge Vibeke Ersbak. Vibeke kan træffes ved henvendelse til Charlotte Thorning Jacobsen ct@dadl.dk , Region Midtjyllands sekretariat.