Gå til indhold

Møder om efteruddannelse

Overlægeforeningen har løbende dialog med alle regioner for at understøtte den nye overenskomstbestemmelse om efteruddannelse, så den bliver til virkelighed på den enkelte afdeling og for den enkelte overlæge.

Dialogen har vi allerede haft de seneste tre år med de enkelte regioner, og den sker med deltagelse af Overlægeforeningens forhandlingsdelegation, de regionale overlægeråd og tillidsrepræsentanter.

Det er hensigten, at Overlægeforeningen sammen med vores overenskomstpart i Danske Regioner i oktober 2022 skal evaluere, hvad status er på at få efteruddannelsesbestemmelsen til at virke efter sin hensigt. Foreningen vil fortsat følge udviklingen i overlægers efteruddannelse med en enquete om omfanget af overlægers efteruddannelse, i lighed med hvad vi har gennemført i de seneste år og samtidig fortsætte den konstruktive dialog med regioner og hospitaler om efteruddannelse.