Gå til indhold

Farvel til store bededag – goddag til nyt tillæg

I 2024 har vi en helligdag mindre. Det betyder, at din arbejdstid bliver forhøjet, og det skal du ifølge loven have en økonomisk kompensation for. Som ansat i regionerne vil din samlede årsløn derfor stige med 0,45%, som du vil få udbetalt som et månedligt tillæg.

Fra årsskiftet får du et nyt tillæg som regionalt ansat overlæge, ledende overlæge eller cheflæge. 

Det skyldes afskaffelsen af store bededag. Den får du et kompenserende løntillæg på 0,45 pct. af årslønnen for (se beregningsgrundlag for årslønnen nedenfor). Det svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag. 

Regionerne har i fællesskab besluttet, at løntillægget ydes som et månedligt tillæg. Andre arbejdsgivere har valgt at udbetale kompensationen på andre måder, men det samlede beløb vil være det samme: 0,45% af årslønnen. 

Løntillægget er ikke pensionsgivende for overlæger og andre ansatte på regionale overenskomster. 

For medarbejdere ansat på individuel kontrakt er det afgørende, hvad der fremgår af kontrakten. Hvis kontrakten fastslår, at alle løndele er pensionsgivende, skal tillægget opdeles i en løn- og en pensionsdel uden, at værdien forøges. 

Beregningsgrundlaget

Løntillægget på 0,45 pct. beregnes af den sædvanlige og fast påregnelige løn. Dvs. det lønbegreb der brugs i ferieloven om beregning af løn under afholdelse af ferie med løn. Her indgår: 

  • Den månedlige faste løn (grundløn, varige og midlertidige tillæg, der ydes med et fast månedligt beløb)
  • Eget- og arbejdsgivers pensionsbidrag, fritvalgstillæg
  • Timebaserede tillæg, der er en fast, påregnelig del af lønnen, herunder særlige ydelser (fx nattillæg, weekendtillæg, vagttillæg og rådighedstillæg) 

Derimod indgår følgende ikke i beregningen af løntillægget:  Overarbejde, merarbejde, FEA, engangsvederlag, ATP og gruppeliv, feriegodtgørelse, særlig feriegodtgørelse, kontant godtgørelse for udbetaling af 5. og 6. ferieuge, seniorbonus 

Timelønnede

Timelønnede er ikke berettiget til et løntillæg, fordi man som timelønnet får almindelig timeløn for eventuelle arbejdstimer på den tidligere store bededag.