Gå til indhold

Hvad betyder regionernes forslag om et styrket samarbejde i Østdanmark for dig som overlæge?

Delestillinger, udlån og frivilligt merarbejde. Det er blot nogle af de begreber, som indgår i planen fra Region Sjælland og Region Hovedstaden om ”et styrket samarbejde om fælles udvikling af hospitalsbehandlingen i Østdanmark”. Men hvad betyder det for dig, som allerede er ansat som overlæge i de to regioner? Hvor meget kan regionerne selv beslutte at gennemføre? Og hvad gør Overlægeforeningen ved situationen? Det får du nogle af svarene på her.

 ”Jeg synes, at regionerne er kommet klodset fra start ved at melde en masse ud i medierne om øget samarbejde og nye ansættelsesformer for speciallæger uden at have talt med os, der forhandler aftaler om ansættelsesvilkår. Det skaber bekymring og spørgsmål hos speciallæger og overlæger i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor har vi i Overlægeforeningen inviteret til dialog i et debatindlæg umiddelbart efter, at planerne blev offentliggjort i starten af november, og derfor er jeg glad for, at vi nu er inviteret til møde om sagen i januar. Her håber jeg, at vi kan finde løsninger på nogle af de elementer i planen, som bekymrer os”.

Sådan siger formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen, efter at Region Sjælland og Region Hovedstaden har vedtaget en plan om et øget samarbejde.

Regionernes udmelding har ført til mange spørgsmål fra medlemmerne om, hvad planen vil betyde for den enkelte overlæge og for sundhedsvæsenet. Dem får du svaret på her baseret på Overlægeforeningens gældende overenskomster og aftaler med Danske Regioner. Du er velkommen til at skrive til fas@dadl.dk, hvis du har flere spørgsmål.

Kan min arbejdsgiver ensidigt ændre vilkårene i min nuværende stilling?

Nej, din arbejdsgiver kan ikke bare fra dag til dag ændre væsentlige vilkår i din stilling. Det betyder, at uanset hvad regionerne beslutter, så gælder dine nuværende vilkår fortsat. Hvis dine vilkår skal ændres, skal det varsles eller evt. aftales med dig. I forbindelse med strukturændringer o.l. kan arbejdsgiver nedlægge stillinger og oprette nye, men det kræver en saglig grund.

Kan jeg sendes på udetjeneste i en anden region?

Nej, er du ansat i Region Sjælland eller Hovedstaden i dag, kan du ikke sendes på udetjeneste i en anden region.  Reglerne om udetjeneste i den region, som du er ansat i, sikrer også, at du arbejder mindst halvdelen af din arbejdstid i dagtiden på dit hovedtjenestested, og at du få kompensation for mertransporttid ud over 1 time pr. dag ved tjeneste på et andet af regionens hospitaler.


Kan nye kolleger bliver ansat i delestillinger på tværs af regionerne?

Måske, men det kræver, at overenskomstparterne indgår aftale om vilkårene for det, hvis det skal være én ansættelse. Det betyder, at Danske Regioners Lønnings- og Takstnævn på vegne af Region Sjælland og Hovedstaden skal indgå aftale med Overlægeforeningen og Yngre Læger, som repræsenterer hhv. overlæger og afdelingslæger.


Kan Overlægeforeningen forhindre planen i at blive gennemført?

Nogle elementer i planen kan regionen gennemføre uden videre, fordi de hører under ledelsesretten. For eksempel kan Region Hovedstaden beslutte, at en del af arbejdstiden for speciallægerne i regionen skal bruges på at løse opgaver digitalt for Region Sjælland, så længe det sker indenfor den gældende aftale i forhold til fx arbejdstid og arbejdssted.

Hvis regionen vil ændre elementer, som er dækket af overenskomsten, kræver det en forhandling mellem parterne. For overlæger vil det sige, at det kræver en aftale mellem Overlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn


Hvad gør Overlægeforeningen ved sagen?

Da regionerne først offentliggjorde deres overvejelser i Jyllands-Posten, svarede Overlægeforeningen med en kronik i samme avis for dels at udtrykke bekymring over elementer i planen, dels at komme med egne forslag til løsninger og endelig at invitere til dialog. Overlægeforeningen har dog intet hørt fra de to regioner.

Du kan se Overlægeforeningens løsningsforslag nedenfor:

Hvad foreslår Overlægeforeningen i stedet?

Manglen på speciallæger er stor og et problem i hele landet. Den løses ikke med et snuptag – slet ikke i de mest udsatte regioner, som Sjælland. Derfor arbejder Overlægeforeningen for at finde de bedst mulige løsninger på både kort og langt sigte, så som:

 Her og nu løsninger:

 • Giv mulighed for frivilligt ekstraarbejde – også for speciallæger fra andre regioner
 • Tilbyd flere patienter fra Region Sjælland og Region Nordjylland med behov for specialiseret behandling at få behandlingen i andre regioner. Det er vigtigere, at patienten får behandling af høj kvalitet, end at patienten får behandling tæt på.
 • Undersøg om praktiserende speciallæger kan bidrage i endnu højere grad
 • Tilfør Region Sjælland og Region Nordjylland ekstra midler til at håndtere den akutte situation. Midlerne kan bruges til at tilbyde ekstra tillæg, at investere i bedre arbejdsmiljø, at uddanne andre faggrupper til at løse nogle af speciallægernes opgave m.v.
 • Lad andre faggrupper aflaste speciallæger i videst muligt omfang (det kan være tastearbejde, koordinering, praktisk)
 • Udnyt digitale løsninger, som allerede virker – det kan være, at speciallæger fra andre regioner bistår med at vurdere prøvesvar, at rådgive yngre kolleger fra region Sjælland og Nord telefonisk eller virtuelt m.v.

Langsigtede løsninger:

 • Uddan flere speciallæger
 • Styrk det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og forebyg indlæggelser på sygehusene (se politikpapir):
  • Flere patienter behandles og monitoreres i eget hjem
  • Patienter med behov for mindre komplicerede kontroller eller behandlinger modtager det på nærhospitaler bemandet af andet personale end speciallæger
  • Lægefaglige vurderinger afgør hvilke patienter, der skal tilbydes fx operation, genoptræning eller andre tilbud
 • Tilbyd attraktive H-stillinger i Region Sjælland og Nordjylland
 • Prioriter og afsæt midler til at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø i Region Sjælland (afsæt ressourcer til supervision, fællesskab, kurser m.v.)
 • Tilbyd attraktive speciallægestillinger i Region Sjælland og Nordjylland– fx delestillinger med både forskning og klinisk arbejde
 • Sørg for gode rammer for speciallægerne – herunder velfungerende it-systemer, adgang til kontorer, adgang til udstyr til virtuelle konferencer m.v.
 • Prioriter regioner med særlige udfordringer ved at investere økonomisk i udvikling af arbejdsmiljø, mulighed for forskning, uddannelser m.v. som kan tiltrække og fastholde personale.

Se regionernes plan her