Gå til indhold

FAS og Yngre Læger indgår aftale om lægevagt om natten

Pressemeddelelse udsendt 25. oktober 2023

En ny aftale mellem FAS, Yngre Læger og de tre vestdanske regioner sikrer, at vilkårene er på plads, når Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland til næste år overtager driften af lægevagten om natten.

Aftalen er indgået, efter at PLO ønskede at komme ud af ansvaret for driften af lægevagten i tidsrummet 23.00-08.00 i de tre regioner. Med aftalen bliver arbejdet i lægevagten om natten fremover timelønnet i stedet for som tidligere per konsultation.

FAS’ formand, Susanne Wammen, lægger vægt på, at aftalerne med de tre regioner sikrer ens vilkår og vil være attraktive for alle speciallæger, uanset om de til daglig arbejder på sygehusene eller i almen praksis.

”Det har været vigtigt for os at sikre patienterne i de tre regioner adgang til lægevagt om natten, så sygehusenes akutmodtagelser ikke belastes yderligere. Derudover er vi tilfredse med, at aftalerne sikrer ens vilkår for alle speciallæger. Det er min vurdering, at aftalerne vil gøre det muligt at rekruttere det nødvendige antal speciallæger til at drive lægevagten om natten i de tre regioner,” siger Susanne Wammen.

Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, peger på, at det er helt afgørende, at der er en aftale, der kan mindske presset på sygehusene.

”Presset på akutafdelingerne er så stort, at vi kan se, at det både går ud over patienterne, der må vente for længe, og det går ud over lægernes arbejdsmiljø. Derfor er det afgørende, at vi har en lægevagtaftale, der vil få mange læger til at byde ind med en ekstra indsats – også om natten, juleaften og i weekenden.”

De tre regioner organiserer lægevagten og sygebesøg om natten på lidt forskellige måder. Region Midtjylland får lægekonsultationer om natten i Århus og Gødstrup, hvor visitationsopgaven også varetages. I Region Syddanmark kommer der visitationsvagt med fire konsultationssteder om natten på akutsygehusene i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Ordningen træder i kraft 1. februar 2024 i de to regioner. I Region Nordjylland træder ordningen i kraft 1. september, og her vil der være lægevagt og visitation i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Speciallæger, der påtager sig arbejde i lægevagten om natten i de tre regioner vil typisk få 1200-1700 kr. i timen. Timelønnen afhænger bl.a. af, hvilke opgaver man varetager, hvor vagterne er placeret, og hvor mange vagter man påtager sig.

Se aftaler indgået for FAS

Se aftaler indgået for Yngre Læger