Gå til indhold

Flere speciallæger forlader den offentlige psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien er i fare for at kollapse flere steder i landet. Specialet befinder sig i en ond cirkel, hvor over halvdelen af speciallægerne overvejer at forlade den offentlige psykiatri. Også den del af psykiatrien, der behandler voksne, er hårdt ramt. Det viser en undersøgelse fra Yngre Læger og Overlægeforeningen, der dog samtidig understreger, at det er muligt at vende udviklingen. Men det kræver handling her og nu, lyder det fra lægeorganisationerne. 

Samlet set overvejer 55 procent af børne- og ungdomspsykiaterne og 51 procent af psykiaterne at forlade deres job til fordel for en stilling i den private psykiatri. Det viser Overlægeforeningens og Yngre Lægers undersøgelse af afvandring fra den offentlige psykiatri

Svarene i undersøgelsen vækker dyb bekymring hos formændene for Overlægeforeningen og Yngre Læger.

”Den offentlige psykiatri kan ikke opretholdes uden speciallæger. Vi risikerer et regulært kollaps, når over halvdelen af speciallægerne i flere regioner overvejer at rejse. Det vil ramme de mest udsatte i samfundet hårdest, fordi de ikke har mulighed for at købe privat behandling, og oftest ikke vil være omfattet af en forsikring. Den udvikling skal vendes,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz.
Undersøgelsen viser også, at 28 procent af speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatrien og 19 procent af speciallægerne i psykiatrien allerede har sagt farvel til det offentlige sundhedsvæsen. Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen, kritiserer politikerne i regionerne og ledelserne på de enkelte sygehuse for ikke at gøre nok:

”Vi ville aldrig acceptere en så katastrofal lægeflugt, hvis den ramte mennesker med fysiske sygdomme som kræft eller hjertesygdom. Men flere speciallæger fortæller, at de har forsøgt at råbe ledelserne i regionerne op uden held. Regionernes mangel på reel handling er alarmerende. Undersøgelsen viser, at der er brug for en langt stærkere indsats for at fastholde de erfarne speciallæger i den offentlige psykiatri. Det er helt afgørende for at sikre både kvalitet i udredning og behandling og uddannelse og rekruttering af nye læger,” siger Susanne Wammen. 

Region Sjælland er den eneste region, som har haft held til at vende udviklingen. Her er andelen, som ønsker at forlade deres offentlige job, lavere end i 2022 både i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. I Region Nordjylland er der desuden en mindre andel af speciallægerne i børne- og ungdomspsykiatri, der overvejer at søge væk end i 2022. 

Overlægeforeningens og Yngre Lægers undersøgelse viser nemlig heldigvis også, at det faktisk er muligt at vende udviklingen og få en væsentlig del af psykiaterne tilbage i det offentlige sundhedsvæsen. Ikke mindre end 50 procent af børne- og ungdomspsykiaterne og 31 procent af voksenpsykiaterne, som har forladt deres offentlige job, svarer, at de er klar til at vende tilbage. Og de giver selv en anvisning på, hvad der skal til, for at de vil vende tilbage til det offentlige: Mindre pressede arbejdsforhold, mere indflydelse på tilrettelæggelsen og bedre behandlingsmuligheder. Derfor lyder der en klar opfordring fra begge organisationer til regionerne: Det er nu I skal handle for at holde på speciallægerne og for at få dem tilbage, der har søgt væk. 

Kontakt:
Pressechef Ole Felsby, Overlægeforeningen. Mobil: 29903386, mail: of.fas@dadl.dk
Pressechef Anne Mejer, Yngre Læger. Mobil: 20144958, mail: anm.yl@dadl.dk

Resultater fra undersøgelsen: 
Hver femte speciallæge arbejder i den private sektor
I alt har 151 speciallæger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien svaret. 28 pct. af dem arbejder i den private sektor. Tilsvarende har 455 speciallæger indenfor voksenpsykiatrien svaret. 18 pct. af dem arbejder den private sektor. I den første undersøgelse fra 2022 arbejdede 25 pct. af børne- og ungdomspsykiaterne privat.

""
Tabel 1

Så mange arbejder privat i de fem regioner
Flere end hver tredje børne- og ungdomspsykiater i Region Hovedstaden og Region Midtjylland har forladt den offentlige psykiatri og arbejder privat. I voksenpsykiatrien er det mellem hver fjerde og hver femte.

""
Tabel 2

Derfor forlader speciallægerne den offentlige psykiatri
De væsentligste forklaringer er manglende indflydelse på arbejdstilrettelæggelse, arbejdets indhold, ledelse, arbejdstid og mangel på behandlingsmuligheder. Pressede arbejdsforhold spiller også en stor rolle inden for Børne- og ungdomspsykiatri.

""
Tabel 3

Flere speciallæger overvejer at forlade den offentlige psykiatri
Andelen af offentligt ansatte speciallæger, som overvejer at skifte til privat beskæftigelse, er væsentligt større i denne undersøgelse end i den første fra 2022. Andelen i børne- og ungdomspsykiatri er steget fra 47 til 55 pct. og fra 40 til 51 pct. blandt voksenpsykiaterne. Stigningen skal tages med et forbehold, da den nye undersøgelse omfatter flere medlemmer end den første, men den nye undersøgelses tal er af samme grund mere retvisende.  

""
Tabel 4

Undersøgelsen afslører, at en særdeles stor andel af speciallægerne i flere regioner overvejer at forlade den offentlige psykiatri. I Region Syddanmark og Region Hovedstaden er det ca. syv ud af ti børne- og ungdomspsykiatere, som overvejer at skifte. I voksenpsykiatrien er det i omegnen af 50 pct. i alle regioner.

""
Tabel 5

50 pct. af de børne- og ungdomspsykiatere og 31 pct. af de psykiatere, som er skiftet til den private psykiatri, kunne overveje at vende tilbage til offentlige ansættelse. Det er de samme vilkår, der førte til skiftet til privat sektor, som er afgørende for, om de vil vende tilbage til den offentlige psykiatri.

""
Tabel 6

Om undersøgelsen
Invitationer til undersøgelsen blev sendt den 25. august 2023 til alle overlæger og speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i Yngre Læger og FAS. Svarfristen var 4. september 2023. 1129 invitationer blev sendt, 615 respondenter svarede. 53 pct. af psykiaterne og 58 pct. af børne- og ungdomspsykiaterne besvarede undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 54. pct.