Gå til indhold

Trusler og vold bidrager til afvandring af personale

42 procent af speciallægerne i voksenpsykiatrien har været udsat for trusler eller truende adfærd inden for de seneste 12 måneder. Fem procent er blevet overfaldet på arbejdet, og ved mere end halvdelen af overfaldene har der været brugt våben. 

Det viser en undersøgelse, som Yngre Læger og Overlægeforeningen har gennemført blandt alle landets speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. 54 procent af speciallægerne har deltaget i undersøgelsen. 

Overlægeforeningen og Yngre Læger mener, at der er brug for at styrke sikkerheden især på de mest udsatte afdelinger f.eks. i retspsykiatrien, hvor en overlæge blev dræbt i sommeren 2023. Men de fastslår samtidig, at indsatsen for større sikkerhed først og fremmest handler om at højne kvaliteten af behandlingen og kapaciteten til behandlingen:

”Det er veldokumenteret, at vold i høj grad skyldes manglende behandling og støtte til mennesker med svær psykisk sygdom. Mange har store problemer med alkohol- og stofmisbrug, som er utilstrækkeligt behandlet. Så længe, vi ikke får ressourcer til at tilbyde ordentlig, langvarig og stabil behandling, vil medarbejderne i psykiatrien være udsat for en sikkerhedsrisiko, der er større, end den burde være,” siger Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen.

Undersøgelsen viser også, at vold og trusler på jobbet medvirker til, at en del voksenpsykiatere og børne- og ungdomspsykiatere forlader – eller overvejer at forlade – den offentlige psykiatri. 

24 procent af de speciallæger i voksenpsykiatri, som nu arbejder i privat regi, oplyser, at vold og trusler har medvirket til, at de har forladt den offentlige psykiatri. Og 30 procent af dem, der er tilbage, fortæller, at vold og trusler er medvirkende til, at de overvejer at forlade den offentlige psykiatri. I børne- og ungdomspsykiatri er tallene noget lavere.

Derfor vil især en styrkelse af behandlingen af de mest udsatte gruppe kunne bidrage til at fastholde flere speciallæger i det offentlige sundhedsvæsen, siger Helga Schulz, forperson for Yngre Læger

”Vi savner i den grad en udmøntning af tiårsplanen, der styrker indsatsen for de mest syge og mest sårbare voksne patienter i psykiatrien og retspsykiatrien. Det er først og fremmest nødvendigt af hensyn til patienterne, men det vil også gøre det lettere at rekruttere og fastholde speciallæger. Manglende muligheder for at give god behandling går ud over arbejdsmiljøet.” siger Helga Schulz, forperson for Yngre Læger.

Resultater fra undersøgelsen:
42 procent af voksenpsykiaterne og 24 procent af børne- og ungdomspsykiaterne har været udsat for trusler på jobbet. Fem procent af voksenpsykiaterne har været udsat for vold, ofte med brug af våben.
 Vold og trusler bidrager til, at speciallæger overvejer at forlade den offentlige psykiatri. 


 Om undersøgelsen
Invitationer til undersøgelsen blev sendt den 25. august 2023 til alle overlæger og speciallæger i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i Yngre Læger og FAS. Svarfristen var 4. september 2023. 1129 invitationer blev sendt, 615 respondenter svarede. 53 procent af psykiaterne og 58 procent af børne- og ungdomspsykiaterne besvarede undersøgelsen. Det giver en samlet svarprocent på 54 procent.