Gå til indhold

FriFerie

FriFerie gør det let for almen praksis at registrere oplysninger om fx ferie, åbningstider, medarbejdere m.m. Løsningen kan også vise oplysninger om andre klinikker - både alment praktiserende læger og praktiserende speciallægers.

Løsningen er fra maj 2024 opdateret til FriFerie 2.0.  

Udover klinikkens lukkedage er det muligt at registrere klinikkens åbningstider. Dette gøres nemt ved at indtaste åbningstidsspænd for fx telefontider, videokonsultationstider, jordmodertider, tider til blodprøvetagning osv. Endelig giver FriFerie 2.0. mulighed for at indtaste bagomnummer til klinikken, som alene vil være synligt for øvrige praktiserende speciallæger. 

Hvis der registreres ferie i 5+ dage, lukkes der automatisk for e-konsultationer til klinikken via Min Læge-appen for at mindste antallet af UTH’er. 

Vær opmærksom på, at indtastede oplysninger om klinikkens lukkedage og åbningstider ikke vil slå igennem for patienterne i Min Læge-appen før starten af juni. Har du allerede registreret fx klinikkens sommerferielukning for 2024 i den hidtidige FriFerie løsning, så vil det være nødvendigt at genregistrere disse oplysninger i denne nye version.

På sigt vil der ske automatisk ske synkronisering af lukkedage/åbningstider på sundhed.dk, så klinikken slipper for dobbeltregistrering. 

Hvad skal du huske, når klinikken skal holde lukket?

  • Registrere klinikkens lukkedage i FriFerie 2.0
    Læs guiden her:

    Guide til FriFerie 2.0 (pdf)

  • Registrere dagene på klinikkens telefonsvarer og hjemmeside
  • Registrere dagene på praksisdeklarationen på sundhed.dk.
    (Dette er du ifølge overenskomsten forpligtet til, hvis klinikken holder lukket udover tre på hinanden følgende hverdage.)
  • Lade den afløsende læge tydeligt fremgå med navn og telefonnummer.