Gå til indhold

Digitale forløbsplaner

Forløbsplaner er elektroniske planer, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af de praktiserende læger for patienter med diabetes type 2 og KOL. Fra februar 2021 kunne der også tilbydes planer til patienter med manifest hjertesygdomme.

Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten i egen sygdom og behandling samt give klinikken et elektronisk overblik over vigtige kroniske patientpopulationer.

Se en demonstration af en forløbsplan her.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Klinikkerne skal fx i forbindelse med årskontrollen tilbyde en digital forløbsplan til patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes type 2.

Fra 2021 skulle klinikkerne også tilbyde en forløbsplan til hjertepatienter fremfor patienter med lænderygproblemer, hvilket oprindeligt var aftalt.

For KOL og diabetes er kravet om at tilbyde patienterne en digital plan en del af 'kronikerprogrammet', som er aftalt i OK18 se evt. FAQ om kronikeromsorgen i OK18

26. februar: Ny forløbsplan for patienter med iskæmisk hjertesygdom

Det er nu muligt at aktivere forløbsplan for hjertepatienter i alle lægepraksissystemerne. Det sker samme sted i dit lægesystem, som du tilgår forløbsplaner for KOL og diabetes.

At tilbyde patienterne en digital forløbsplan er den del af OK18-forpligtigelsen.

Læs dette brev for yderligere information og detaljer

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, Primærsektorens Leverandør Service Platform (PLSP), Medcom og DSAM.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
Det er aftalt mellem PLO og Danske Regioner som en del af OK18.

Senest opdateret 21. november 2022