Gå til indhold

Medicinsk beslutningsstøtte og CAVE

Det medicinske beslutningsstøttesystem er et digitalt støtteværktøj, som i almen praksis virker sammen med FMK, og hvor lægerne kan modtage advarsler og støtte ved medicinordination og medicingennemgang. Som supplement til den nuværende interaktionskontrol bliver lægerne gjort opmærksom på eventuelle forhold ved fx maxdosis og kontraindikationer baseret på klinikkens oplysninger om patienten (fx højde, graviditet og GFR-værdier) samt eksisterende medicinkort.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Beslutningsstøttesystemet er købt og ejet af de 5 regioner. PLO har været engageret i projektet over flere år - fra udbuds- og anskaffelsesproces til klinisk afprøvning, som nu er afsluttet med test blandt godt 30 praktiserende læger fordelt på 17 klinikker – fordelt mellem Ganglion og A-Data klinikker.

PLO’s bestyrelse har på baggrund af evalueringen besluttet, at systemet skal implementeres i alle lægesystemer og gøres tilgængelig for alle klinikker efter en nærmere aftalt plan, hvori det bl.a. sikres, at der er styr på antallet af advarsler.

Det er forventningen, at beslutningsstøttesystemet er rullet ud i alle lægesystemerne medio 2021 med efterfølgende implementering i de enkelte klinikker.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, Region Nordjylland, Trifork, Danske Lægemiddel Information og systemhusene.

Hvem har igangsat projektet/aktiviteten?
Region Nordjylland driver projektet på vegne af de øvrige regioner.

 

Opdateret 21. november 2022