Gå til indhold

Om den fælles aftaleoversigt

Aftaleoversigten giver patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle et samlet overblik over patienters aftaler med hospitaler, kommuner og egen læge og giver bedre forudsætninger for tilrettelæggelse af behandlingsforløb.

Aftaleoversigten er en digital løsning fra Sundhedsdatastyrelsen, som viser bookede konsultationer (eller patientaftaler) fra flere it-fagsystemer i sundhedsvæsenet til én samlet kalendervisning. 

Aftaleoversigt er en del af det nationale program Et samlet patientoverblik, som er drevet af Sundhedsdatastyrelsen.

Her har vi samlet oftest stillede spørgsmål:

Aftaler booket med patienterne tilbage fra oktober 2021 i almen praksis fremgår af aftaleoversigten.

Tidligere bookede aftaler med patienten er ikke med i oversigten, og fremtidige bookede aftaler fra almen praksis vil i alle tilfælde, i oversigten, fremgå med en standardtekst "Aftale hos praktiserende læge" samt med angivelse af tid og sted. Det fremgår IKKE af oversigten, hvad aftalen handler om.

Det er ikke muligt at ændre i eller aflyse aftalerne via aftaleoversigten, da dette kun kan gøres fra de it-fagsystemer, hvor aftalen er oprettet. Så patientens ønske om at ændre en aftale skal rettes til den klinik/organisation, som har oprettet aftalen.

Alle aktører i sundhedsvæsenet er forpligtet via en bekendtgørelse til at udstille de bookede aftaler til den fælles aftaleoversigt. Læs mere om bekendtgørelsen her.

Aktuelt (maj 2023) vises aftaler fra Region Midt, Hovedstaden og Region Sjælland samt fra en række kommuner og aftaler fra almen praksis og praktiserende speciallæger. Igennem resten af 2023 kommer de resterende regioner og kommuner på løsningen. Se en oversigt over, hvem som er med, og hvem som er på vej her.

Også i denne nye it-løsning fastholder PLO princippet om, at klinikkens data så vidt muligt forbliver inden for det lægesystem, som klinikken har en aftale og databehandleraftale med. Derfor flyttes eller kopieres disse aftaleoplysninger heller ikke til en stor database hos Sundhedsdatastyrelsen.

I stedet hentes oplysninger ”on demand” når patienten, eller en pårørende eller en anden sundhedsperson faktisk har brug for det og konkret efterspørger det. På denne måde minimeres kopiering af aftaledata fra almen praksis og data forbliver som udgangspunkt i klinikkens journalsystem eller på PLSP (som allerede er indskrevet som underdatabehandler i klinikkens databehandleraftale) afhængig af den konkrete serverløsning for klinikken.

Det er PLO’s ambition, at yderligere datadeling fra almen praksis til brug for patientbehandling i andre dele af sundhedsvæsenet også kan foregå på samme måde og efter samme princip om at kun at ’dele oplysningerne når de skal bruges’ så de i videst muligt omfang undgår at ligge flere forskellige steder i sundhedsvæsenet.

Af klinikkens databehandleraftale med ens systemhus fremgår det, at systemhuset må udstille data til den nationale delingsinfrastruktur i sundhedsvæsenet, fx til brug for den fælles aftaleoversigt. Den dataansvarlige klinikejer er således dækket ind via den nuværende databehandleraftale. PLO’s skabelon til privatlivspolitik for klinikken er også opdateret med dette formål.

Læs om seneste version af PLO's databehandleraftaleskabelon og privatlivspolitik her.

Du skal som klinikejer være opmærksom på, at du har den seneste udgave af GDPR-skabelonerne, og at disse er udfyldt samt underskrevet med dit systemhus. Det vil normalt være dit systemhus, der automatisk sender dig en ny version til underskrift, hvis der sker ændringer til aftalen.

Privatlivspolitikken, skal du selv sørge for, er opdateret og skal kunne findes på klinikkens hjemmeside og fysisk tilgængelig og synlig i klinikken.

De kan finde seneste version af PLO’s databehandleraftaleskabelon og privatlivspolitik her.

Patienterne får adgang til den nye aftaleoversigt på sundhed.dk eller via Min Læge-appen.

En sundhedsperson kan få adgang til aftaleoversigten på sundhed.dk med sit sundhedsfaglige medarbejder signatur og via en genvej i lægepraksissystemet. Genvejsmenuer er fælgende i de konkrete systemer:

  • EG-Clinea: Links/Aftalevisning 
  • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Aftalevisning
  • XMO: Online opslag/1login/Aftalevisning
  • Novax: Eksterne services/Aftalevisning
  • Multimed-WEB: Eksterne services/Aftalevisning
  • My Clinic: Patientkort/PLSP/aftalevisning

 

Patienter kan selv spærre for delingen af en aftale med egen læge via en ny funktion i Min Læge appen. Funktionen hedder Min Spærring. På hjemmesiden https://minlaegeapp.dk/ kan borgerne under ”Borgervejledning” øverst i højre hjørne finde vejledning til brug af Min Spærring.

Personalet i klinikken kan, for de borgere, som ikke har NemID eller ikke vil bruge Min Læge app, spærre for delingen af en aftale på vegne af en patient. Denne spærring oprettes i selve lægepraksissystemet. Du skal kontakte supporten hos dit systemhus for at få mere information om netop denne funktion.

Løsningen blev første gang omtalt i PLO'rientering i september 2021 og senest i april 2023.

For at gøre opmærksom på løsningen gennemførte Sundhedsdatastyrelsen og sundhed.dk en kampagne i foråret 2023. Som led i kampagnen blev udgivet en folder, der blev sendt til lægeklinikkers venteværelserne til patienterne. 

 

Siden er opdateret juli 2023