Kommunallæge

Overenskomst for kommunallæger, der er ansat mellem 3 og 14 timer.

Læger ansat i kommunerne på mellem 3 og 14 timer er omfattet af overenskomst mellem KL og PLO for deltidsansatte kommunallæger (3-14 timer).

Overenskomsten er gældende for perioden 1. april 2021 - 31. marts 2024.

Aktuel løn

År Dato Faktor 2000 Niveau, time 3-7 Ugentlig time årligt, aktuelt niveau time 3-7 Timeløn, 3-7 2000 Niveau, time 8-14 Ugentlig time årligt, aktuelt niveau time 8-14 Timeløn, 8-14
2021

01-apr

1,442796

29.611,00

42.722,63

821,59

21.915,00

31.618,87

608,06

2021 01-okt

1,456933

29.611,00

43.141,24

829,64

21.915,00

31.928,69

614,01

2022

01-apr

1,456933

29.764,00

43.364,15

833,93

22.061,00

32.141,40

618,10

2022

01-okt

1,494018

29.764,00

44.467,95

855,15

22.061,00

32.959,53

633,84