Kaffemødementorordning

Kaffemødementorordningen er målrettet lægestuderende og læger i klinisk basisuddannelse, der gør sig overvejelser om en fremtid i almen praksis.

Hvad er en kaffemødementor?
En kaffemøde-mentor kan tilbyde en enkelt uformel samtale over en kop kaffe i vedkommendes praksis. Du og din mentor kan enten drøfte livet i almen praksis generelt, eller måske har du en konkret udfordring eller problemstilling i relation til en eventuel fremtid i almen praksis, som du har lyst til at drøfte.

Mødet er én gang og varer cirka en time.

Hvordan får jeg en kaffemødementor?
Ønsker du et kaffemøde med en kaffemødementor, skal du selv finde den mentor, der er mest relevant for dig at tale med.

Når du har valgt den mentor, som du ønsker sparring fra, kontakter du selv vedkommende direkte, og I laver i fællesskab en aftale.

Gør dig på forhånd klart, hvilket emne du gerne vil drøfte eller spørge om. Mentor styrer selv, hvor mange han eller hun kan mødes med.

Find en kaffemødementor her (kræver login til Lægeforeningen)

Obs: Siden er bag medlemslogin - hvis du ikke er medlem af Lægeforeningen og derfor ikke har et login, men ønsker et kaffemøde, så skriv til plo@dadl.dk, så hjælper vi med det.