Gå til indhold

Du kan blive mentor i disse ordninger

At være mentor er meget givtigt. Du skal have lyst til at være en fortrolig sparringspartner for en lægekollega eller medicinstuderende, som ønsker vejledning om almen medicin og livet i almen praksis. Det er frivilligt og ulønnet. Du kan sagtens være mentor i flere ordninger samtidigt.

Hvad kan jeg få ud af at være mentor

Dette har andre mentorer svaret, som værende det bedste ved at være mentor:

"At få lov til at være noget for en anden. Det kunne jeg godt selv have brugt, da jeg var yngre."

"At man ved sin blotte tilstedeværelse kan støtte sin mentee i at tage de rette beslutninger."

"Jeg øver mig i den coachende tilgang, og får mere indsigt i, hvordan en yngre læge oplever det kliniske arbejde."

”Er blevet klogere på, hvad, jeg synes, er vigtigt i livet. Det har sat mit eget lægeliv og karriere i relief. Og det har gjort, at jeg har skullet tænke over mine egne beslutninger og valg.

"Lært at være mere opmærksom på yngre kollegaer og deres udfodringer."