Gå til indhold

Kaffemøde-mentor - uformel sparring på dit arbejdsliv som læge

Kaffemødementorordningen er en mere uformel mentorordning, hvor I mødes en enkelt gang over en kop kaffe eller virtuelt. Formålet med ordningen er primært for at tale om og give inspiration til specialevalg og karriereveje. I kan også drøfte en konkret udfordring eller problemstilling i relation til arbejdslivet.

Sådan fungerer kaffemøde-mentorordningen

Kaffemødet er et 100 procent selvbetjent møde – medlem til medlem. Begge parter har ansvar for at afstemme forventninger og mærke efter, om kemien passer.

Mentorer og mentees bliver ikke screenet af Lægeforeningen i denne ordning.

Mødet er én gang og varer cirka en time. Mødet foregår som udgangspunkt på mentors arbejdsplads.

 

Vil du mødes med en kaffemøde-mentor, skal du selv finde den mentor, der er mest relevant for dig at tale med.

Når du har valgt den mentor, som du ønsker sparring fra, kontakter du selv vedkommende direkte, og I laver i fællesskab en aftale. Gør dig på forhånd klart, hvilket emne du gerne vil drøfte. Mentor styrer selv, hvor mange han eller hun kan mødes med.

Se mentorer fordelt på regionerne (ligger bag login)

Vil du dele dine erfaringer med andre lægekolleger og give sparring på konkrete udfordringer i deres arbejdsliv? Så kan du tilmelde dig som kaffemøde-mentor i Lægeforeningen. Du vælger selv om du vil give sparring inden for dit speciale, ledelse, drift af praksis, work-life-balance eller andre emner.

Tilmeld dig som kaffemøde-mentor (ligger bag login)