Gå til indhold

Psykologhjælp til praktiserende læger

Du har som erhvervsaktivt medlem i PLO mulighed for at modtage professionel hjælp hos en erhvervspsykolog til at håndtere en spidsbelastet situation, hvis dit problem er arbejdsrelateret.

Ordningen gælder for medlemmer, der i forbindelse med deres arbejde som praktiserende læge er hårdt belastet, eksempelvis på grund af:

  • for stor arbejdsbelastning
  • hårdt psykisk arbejdsmiljø
  • en personalesag
  • en klagesag
  • en arbejdsskade

Du kan modtage op til otte timer hos psykologen på PLO's regning. Hvis du har behov for flere timer, skal du selv finansiere det.