Gå til indhold

Privatlivspolitik - almen praksis

PLO har i samarbejde med advokatfirmaet Kromann Reumert udarbejdet forslag til privatlivspolitik, der efter udfyldelse kan lægges på klinikkens hjemmeside. Det sikrer, at din klinik lever op til forpligtelsen om at oplyse patienterne om grundlaget for databehandlingen.

Det fremgår af persondataforordningens artikel 13-14, at den dataansvarlige (klinikken) skal give den registrerede (patienten) forskellige oplysninger om dataindsamlingen og -videregivelsen.

Du skal som læge oplyse patienten om, hvordan og til hvilke formål du behandler personoplysninger om patienten.

PLO´s forslag er forudfyldt (pånær klinikspecifikke oplysninger) og kan udleveres til nye patienter, ligesom patienterne oplyses om, at privatlivspolitikken ligger på klinikkens hjemmeside. PLO anbefaler, at privatlivspolitikken endvidere foreligger i print i klinikken. 

Det er vigtigt at politikken er tilgængelig for patienten senest på det tidspunkt, hvor klinikken modtager oplysninger om patienten. Klinikken skal kunne dokumentere at patienten har modtaget de oplysninger, der fremgår af politikken. PLO arbejder derfor på en løsning, der indebærer, at nye patienter allerede ved lægevalget på borger.dk får oplyst, at den nye læge har en privatlivspolitik, der ligger tilgængelig på klinikkens hjemmeside. 

Udkastet til privatlivspolitik skal udfyldes med klinikkens specifikke oplysninger.

Hvis klinikken for eksempel deltager i forskning, som indebærer, at der videregives oplysninger til andre, vil der være behov for yderligere ændringer i udkastet, ligesom der skal indhentes samtykke.

Download PLO's forslag til privatlivspolitik (Word)