Gå til indhold

Hvorfor skal du ansætte lægestuderende i din praksis?

En eller flere lægestuderende kan løse opgaver, som skaber luft til de andre faggrupper i klinikken.

Antallet af medicinstuderende med studiejob i almen praksis er steget voldsomt: Fra 190 studerende i 2014 til 1938 studerende i 2023.  

Mediet Ugeskrift for Læger interviewede i april 2022 praktiserende læge Rasmus Peter Christoffersen fra Familielægerne i Skanderborg. Her sagde han blandt andet dette om at ansætte medicinstuderende:

- De fungerer godt med vores andre dygtige ansatte og giver nyt liv, agilitet og nye øjne på klinikken og os selv. Det betyder meget for os. Vi kan godt lide tanken om at få nogle nye unge kolleger ind, som vi forhåbentlig kan præge i en god retning. Og så har det også fyldt for os, at vi ser det som en god måde at forbedre rekrutteringen til specialet almen medicin.

- Nærhed og et tæt kendskab til hinanden kendetegner almen praksis. Både i forhold til patienterne og i forholdet til kolleger og personale. Det er det liv, man skal kunne trives i, hvis en fremtid som praktiserende læge skal lokke. Derfor er det også selvfølgeligt for klinikejerne, at de medicinstuderende bliver inviteret med til forskellige sociale arrangementer som for eksempel sommerfester. De skal mærke, at de er en vigtig del af et hold.

Også i praktiserende læge Christian Vøhtz’ klinik i København ansætter medicinstuderende: 

- De kommer med en rigtig god energi. Det er unge mennesker, som kommer med gejst og arbejdsglæde, og en stor lyst til at arbejde i praksis. Vores stud. med.-hold  gør, at vores arbejdsdag hænger rigtigt godt sammen, fordi de er fleksible og kan løse mange forskellige opgaver, så vi er super glade for det.

 

Fakta om ansættelsen af medicinstuderende

Stud.med. ansættes efter overenskomsten mellem PLA og HK/Privat.

Overenskomsten sondrer mellem, om den medicinstuderende er ansat højst 8 timer pr. uge eller mere end 8 timer pr. uge.

Er den studerende ansat højst 8 timer om ugen, er den studerende omfattet af overenskomstens regler for timelønnede. Timelønnen ligger på omkring 200 kr./timen afhængig af, hvor i landet man er.

Hvis den enkelte studerende arbejder mere end 8 timer om ugen, skal den studerende ansættes som månedslønnet, og den studerende har ret til løn under sygdom og barsel. Og en del af lønnen skal indbetales til en pensionsordning.

Du kan læse mere om ansættelse af medicinstuderende her hos PLA (kræver login)

 

Arbejdsopgaver

Hvilke arbejdsopgaver de lægestuderende kan varetage i klinikken, afhænger i høj grad af dig som læge og arbejdsgiver. Det kan fx være administrative opgaver, sortering af epikriser eller kontakt til patienter, som er udeblevet fra for eksempel årskontroller eller børneundersøgelser eller blodprøvetagning, vaccinationer, stix af urin og halspodning, konsultationer med enklere undersøgelser for øjenbetændelse og mellemørebetændelse og lignende.

Læs mere om brugen af delegation/medhjælp her

Fordelene ved at ansætte medicinstuderende: 

  • Giver luft til at andre faggrupper i klinikken kan løfte andre opgaver
  • Ny energi til din klinik
  • Andre typer faglige inputs    
  • At arbejde i almen praksis virker rekrutterende til faget

At have en eller flere medicinstuderende ansat kommer bl.a. med opgaver indenfor:

  • Rekruttering
  • Oplæring
  • Ansættelsesforhold (pla.dk), som du kan læse mere om herunder og hos PLA
  • At sikre kontinuiteten for patienter, der skal tilses af en speciallæge i almen medicin eller en sygeplejerske fremfor en medicinstuderende