Gå til indhold

Praksismanager i almen praksis

En praksismanager er en medarbejder, der kan påtage sig administrative og ledelsesmæssige opgaver, som ellers skal løses af klinikejerne. Det kan gøre hverdagen mindre presset.

En praksismanager kan være den, der løser de administrative opgaver, eller hun kan være den, der har ansvaret for, at en medarbejder, eller ekstern samarbejdspartner, løser opgaven tilfredsstillende. 

Med øgede opgaver og travlhed kan uddelegering af ikke-lægelige opgaver gøre hverdagen mindre presset.

En praksismanager kan også indgå i ledelsesgruppen, typisk i en mellemlederfunktion, deltage i ledelsesmøderne, og være den der sikrer implementering af ledelsens beslutninger.

Hvilke opgaver kan en praksismanager fx varetage?

 • Sikre kvalitetsudvikling i praksis
 • Sikre faglig udvikling ift. kurser, undervisning mm.
 • Skabe godt samarbejde i klinikken
 • Udarbejde arbejdsplaner, ferieplaner mm.
 • Daglig overblik over kalenderen v. sygdom, ferie, fri, undervisning, kurser
 • Refusioner v. sygdom, barsel
 • Medinddragelse ved nyansættelser
 • Kontakt til eksterne samarbejdspartnere
 • Løn, kontrakter, opsigelser, PLA etc.
 • Dagligt regnskab
 • Sparringspartner for ledelsen

PLO-E udbyder en praksismanageruddannelse to gange om året. Du kan løbende holde dig orienteret om kurserne på PLO-E's hjemmeside.

Se eksempel på en funktionsbeskrivelse for en praksismanager