Gå til indhold

Spørgsmål og svar om uddannelseslæger i almen praksis

Hvad skal en uddannelseslæge have i løn? Hvordan er du dækket ved uddannelseslægens sygdom? Kan en uddannelseslæge arbejde deltid? Få svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om uddannelseslæger i almen praksis her.

Lønnen er den samme for en fase 2 og fase 3- læge. Nettolønnen udgør pr. 1. oktober 2023:

43.407,67 kr + 3.820,92 kr + 5.591,92 kr. = 52.820,51 kr.

Det er regionen, som står for lønudbetalingen, men du skal indberette fravær som fx ferie, sygdom kursusdage mv. til regionen senest den 10. hverdag i måneden efter fraværet.

Regionen giver tilskud til lønnen på 68% for fase 2-lægerne og 61% for fase 3-lægerne. Tilskuddet fremgår af honorarspecifikationen.

Ja, uddannelseslæger følger aftale om fravær af familiemæssige årsager i regionerne. Uddannelseslæger har ret til 2 omsorgsdage pr. barn indtil det år, hvor barnet fylder 7 år.

Uddannelseslægerne har ret til løn under sygdom. Du skal ansøge om sygedagpengerefusion senest 5 uger fra første fraværsdag hos bopælskommunen.

Regionen tager højde for, at du får sygedagpengerefusionen ved beregning af tilskuddet til lønnen.

Er uddannelseslægen syg mindre end 30 dage, kan du ikke få refusion.

Ja, men så skal regionen foretage et løntræk pr. afholdt feriefridag på 4,8% af bruttomånedslønnen. Husk derfor at indberet hvornår uddannelseslægen holder ferie og feriefridage.

Ja, det vedkomne godt. Uddannelsestiden bliver blot forlænget svarende til den nedsatte tid, og lønnen nedsat svarende til ugentlige timer.

Kontakt den regionale uddannelseskoordinator (PUKer). Uddannelseskoordinatorerne hjælper med at håndtere problematiske uddannelsesforløb, følge op på evalueringer, deltage i ansættelsessamtaler mv.

Find deres kontaktoplysninger her via DSAM

Dokumenter og relevante links