Gå til indhold

Praksisamanuenser fase 2 og 3

Overenskomsten regulerer de ansættelsesvilkår, der gælder i ansættelsesforholdet, f.eks. ferierettigheder og barselsvilkårene. Overenskomsten, aktuel løntabel samt ansættelseskontrakt finder du nedenfor.

Når man har har en praksisamanuenser ansat i en uddannelsesstilling, er de dækket af en særlig overenskomst. Den omhandler de ansættelsesvilkår som er gældende, herunder løn, pension, ferie, sygdom og lignende.

Overenskomst for praksisamanuenser - 2021-2024 (pdf)

Bilag - Fravær af familiemæssige årsager (pdf)

Bilag - Tillidsrepræsentanter (pdf)

Løntabel for praksisamanuenser 1. oktober 2023 (pdf)

Løntabel for praksisamanuenser 1. januar 2023 (pdf)

Løntabel for praksisamanuenser 1. april 2022 (pdf)

Ansættelseskontrakt for praksisamanuensis (word)

HUSK AT INDBERET FRAVÆR UDEN LØN, HVIS DIN FASE 3 LÆGE DELTAGER I ET PRAKSISKØBSKURSUS

Fra 1. august 2019 trådte en ny aftale i kraft, hvor der gives ret til fri uden løn på én hverdag til en fase 3-læge ved deltagelse i et praksiskøbskursus.

Som tutorlæge skal du ikke betale løn til fase 3- lægen ved deltagelse i praksiskøbskurserne, da fase 3- lægen kan søge om tabt arbejdsfortjeneste i Fonden for Almen Praksis. Du skal derfor sikre, at der foretages indberetning af praksisamanuensens deltagelse i praksiskøbskursus til regionen senest den 10. hverdag i måneden efter, at kurset har fundet sted.