Gå til indhold

Dine første seks måneder i praksis

At gå fra ansat læge til praktiserende læge åbner helt naturligt for en række udfordringer, som i ganske vid udstrækning er af ikke-lægefaglig karakter.

Skal der være beskrevne vejledninger for alle forløb? Hvornår og hvor meget skal du som læge være involveret i det enkelte behandlingsforløb? Hvilket hjælpepersonale og hvor meget vil du have ansat? Hvordan og hvor meget vil du gerne arbejde?

Det er spørgsmål, som erfaringsmæssigt fylder ekstraordinært meget i den første tid i egen praksis, specielt i situationer hvor etableringen af egen praksis involverer større ændringer i klinikken i forhold til under den tidligere ejer.

Der er ingen facitliste på spørgsmålene, da det skal afspejle det liv, som du gerne vil have i praksis.

Som praktiserende læge, skal du eksempelvis forholde dig til:

 • Generel og specifik kvalitet i klinikken, herunder processen omkring akkreditering og beredskab i forhold til risikobaseret tilsyn, jf. overenskomsten.
 • Ledelse af personale – og balancen mellem det at være chef/leder, og at klinikken skal fungere som et team.
 • Ændrede rutiner i klinikken med henblik på bedre kvalitet, bedre arbejdsmiljø, mindsket arbejdspres og bedre økonomi.
 • Holder økonomien? Hvad skal til for at kunne betale regninger og samtidig sikre et rimeligt og acceptabelt resultat af at gå på arbejde hver dag.
 • Hvilken løsning skal du have på IT? – Skal du købe ”hele pakken” inklusive hardware og support fra systemhuset, eller noget mere beskedent? Skal du have din egen server eller en host-it-løsning hos systemhuset?

Krav til dig som dataansvarlig

Vær opmærksom på kravene til dig som dataansvarlig for patienternes personfølsomme helbredsoplysninger. PLO hjælper i den forbindelse medlemmerne med standardløsninger og vejledningsmateriale.

Find vejledning og materiale om GDPR

Læs om, hvordan du beskytter din praksis digitalt 

Styr på økonomien i startfasen

På økonomisiden kan du imidlertid ved hjælp af nogle ganske få greb få et hurtigt overblik over, om du økonomisk er på rette spor.

Lav – eller få lavet - en beregning over, hvordan den overordnede økonomi vil se ud på grundlag af dine ønsker til dit praksisliv:

 • Hvor mange patienter vil du/klinikken kunne servicere? Normtallet er 1.600 patienter pr. kapacitet, men kan klinikken servicere flere/færre patienter?
 • Hvor meget regner du med at have i årligt honorarindtægt pr. patient? Dette omfatter basishonorar, konsultationshonorar, attesthonorar, vaccinationer mv. Ofte kan man få et udgangspunkt ved at se på den samlede honorarindtægt i seneste regnskab, hvor sælgende læge drev klinikken.
 • Hvilke ændringer forventer du hertil?
 • Hvilket personale skal der være i klinikken fremadrettet? Skøn på samlet årlig omkostning.
 • Hvilke andre faste omkostninger? Husleje, øvrig administration.
 • Hvad skal du betale til banken årligt i ydelser på lån til købet?
 • Hvad skal betales i pensionsbidrag til Lægernes Pension?

Med ovenstående oplysninger og overvejelser kan du sammenstille en beregning, som helt overordnet viser, hvor mange penge du forventer at tjene i egen praksis.

Du kan eventuelt bruge denne model: Excelmodel nøgletal og målepunkter - Modellen er meget simplificeret, og vil ikke kunne erstatte et egentligt budget.

Er det økonomiske resultat tilfredsstillende?

Hvis ja, kan du se, hvad ugeomsætningen på konsultationshonorarerne forventeligt skal være – du kan evt. se den taksering, der sendes til regionen hver uge ved ugeudløb, hvor du kan holde øje med, om økonomien er på rette spor.

Et andet godt og nemt styringsværktøj er at holde øje med, hvordan bankkonto- en/kassekreditten i klinikken udvikler sig. Her kan du fx sammenligne saldoen den sidste dag i måneden med saldoen den sidste dag i forrige måned.

Kontoens saldo skal gerne udvikle sig let positivt, svarende til, at du typisk skylder mindre måned for måned.

Siden oprettet 3. november 2022.

Teksten er udarbejdet af revisor Søren Møller Poulsen, Deloitte, i efteråret 2017