Gå til indhold

Når du skal flytte din praksis

Når du vil flytte praksis, skal du indhente regionens godkendelse, og det er også vigtigt, at du meddeler flytning til regionen på et dertil indrettet skema. Find dette og læs andre ting, du skal foretage dig, på denne side.

Huskeliste 

 • Indhent regionens godkendelse af flytning forud for flytning (der er
  forskellige procedure, kontakt egen region)
 • I god tid inden flytning meddeles dato for flytning og adresse m.m. til region og
  PLO med dette skema om ændringer til yderegistret (pdf) som udfyldes og sendes eller mailes til PLO 
 • Skift adresse på www.virk.dk efter gennemført flytning
 • Gennemgå forsikringer med henblik på ny praksisadresse
 • Meddel fraflytning og tilflytning til forsyningsselskaberne (vand, el,
  spildevand, varme og renovation), medmindre dette er gjort af andre,
  fx sælger af ejendommen eller udlejer, hvis lejet ejendom
 • Giv medarbejderne skriftlig besked om ændring af arbejdsgivers adresse
  og arbejdssted senest 1 måned efter ændringen, jf. ansættelsesbevisloven
 • Opdatér hjemmeside og evt. sociale medier
 • Flyt eller opsig evt. alarm
 • Opdatér eller opsig og indgå aftale med rengøringsfirma
 • Meddel adresseændring til andre samhandelspartnere fx leverandører

 

Liste udarbejdet i samarbejde med revisor Sten Peters, Deloitte