Gå til indhold

Kopi af de 3 seneste års praksisregnskaber

Hvis man i forbindelse med praksishandler pr. 1.1. ønsker at medregne det umiddelbart foregående regnskabsår i grundlaget for goodwillberegning, kan PLO acceptere, at der i stedet for regnskab fremsendes en revisoropgørelse over praksis bruttoindtægt for perioden 1.1. - 30.9. det pågældende år. Ud fra denne revisoropgørelse kan der skønnes en helårsindtægt, som kan indgå i den foreløbige beregning af goodwill. Det er dog en forudsætning, at der i købekontrakten er indføjet en bestemmelse om, at parterne forpligter sig til at foretage en regulering af goodwill, når det endelige regnskab for det pågældende regnskabsår foreligger, såfremt goodwill ellers vil overstige det af repræsentantskabet vedtagne maksimum.

Siden oprettet 2. november 2022