Gå til indhold

Køb og salg af praksis

Læs om nødvendig dokumentation, særlige forhold og krav til vedtægter ved salg og køb af praksis.

Det anbefales, at parterne i en praksishandel benytter hver sin advokat i forbindelse med aftaleindgåelse.

Ved køb og salg af en praksis skal følgende materiale sendes til plo@dadl.dk - kan også sendes pr. post til Praktiserende Lægers Organisation, Kristianiagade 12, 2100 København Ø:

 1. Tilmelding til yderregistret almen praksis (pdf)
 2. Udskrift fra autorisationsregistret
 3. Ophørsmeddelelse (pdf)
 4. Overdragelsesaftale (købekontrakt): Det anbefales, at der altid benyttes advokat ved udarbejdelse af den konkrete overdragelsesaftale. Brug evt. PLO's oplæg til aftale og vejledning - download word eller pdf.
 5. Dokumentation for pris af inventar, hvis værdien overstiger 80.000 kr.
 6. Goodwillberegning
 7. Seneste 3 års praksisregnskaber
 8. Seneste 3 års § 93-opgørelser, hvis vagtindtjening er del af goodwillberegningen
 9. Interessentskabskontrakt (for kompagniskabspraksis): Det anbefales, at der altid benyttes advokat ved udarbejdelse af den konkrete interessentskabskontrakt. Brug evt. PLO's oplæg til kontrakt og vejledning - download word eller pdf.
 10. Tilladelse til udvidelse af praksis eller etablering af delepraksis. Der skal indsendes dokumentation for tilladelse til delepraksis, jf. overenskomstens § 13, stk. 2, ligesom der skal indsendes dokumentation for tildeling af ekstra lægekapacitet eller tildeling af yderligere ydernummer.
 11. Hvis praksis drives som anparts- eller aktieselskab, indsendes dokumentation for overdragelse af anparter/aktier (pdf). Indsend selskabets vedtægter - og vedtægter for et evt. holdningselskab. 

Bemærk, at hvis der er mangler i materialet, når det modtages i PLO, vil tilmeldingsskemaet ikke kunne videresendes til regionen, før manglerne er afhjulpet.