Gå til indhold

Speciallægeanerkendelse og overtagelsestidspunkt

For at købe en praksis, uanset om det er en solo-, samarbejds- eller kompagniskabspraksis, skal du have opnået din speciallægeanerkendelse. PLO anbefaler derfor at praksishandler aftales med overtagelsesdag mindst 1 måned efter købende læges opnåelse af speciallægeanerkendelse. Er køber og sælger imidlertid blevet enige om alle aftalevilkår, ser man nogle gange, at nogen læger bliver ansat i praksis, indtil de har opnået speciallægeanerkendelsen.

Læs mere: Udskrift fra Autorisationsregistret, hvor det fremgår, at køber har speciale i almen medicin

Ansættelsesvilkårene kan være forskellige og individuelt fastsat. 

En ansættelse kan i nogle tilfælde suppleres med, at køber og sælger underskriver en købekontrakt, f.eks. allerede et halvt år før speciallægeanerkendelsen er opnået.

Praksiskøbskursus og ny leder i praksis

Praksiskøbskursus for uddannelseslæger og nyuddannede speciallæger

Der afholdes ordinære praksiskøbskurser to gange årligt gennem PLO-Efteruddannelse. Du kan tage kurset "Praksiskøb - få styr på økonomien og jura inden køb af praksis" og supplere med kurset "Praksiskøb - fra uddannelseslæge til leder". Se tid og sted for næste praksiskøbskursus i kursuskataloget

 

Ledelseskursus for ny-nedsatte praktiserende læger

Hvis du er ny-nedsat som alment praktiserende læge inden for de sidste 5 år, kan du tage et kursus om at være leder i almen praksis, der omhandler drift af praksis samt introduktion til forskellige ledelsesformer. Se tid og sted for kurset "Ny leder i praksis (Ny-nedsat indenfor 5 år)" i kursuskataloget.

 

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: 

  • Overtagelsesdagen – såvel økonomisk som lægefagligt - kan ikke ligge forud for datoen for opnåelsen af din speciallægeanerkendelse.
  • Speciallægeanerkendelsen skal foreligge, for at PLO kan godkende. 
  • Sagen vil således ikke blive oversendt til regionen, før speciallægeanerkendelsen foreligger. 
  • Hvis der i købekontrakten er indsat en økonomisk skæringsdag, der ligger forud for det tidspunkt, regionen godkender, så er det først fra det tidspunkt, hvor regionen har bekræftet handlen, at du lægefagligt har fået overdraget lægepraksis. 
  • Rent økonomisk tager du overskud fra den økonomiske skæringsdag. Du deltager ligeledes i indtægterne og omkostningerne i praksis fra den økonomiske skæringsdag. Det skal forstås således, at indtægter og udgifter, der henføres til før den økonomiske skæringsdag, vedrører sælger – og vice versa. Du stilles derved - i videst mulig udstrækning - som om du var indtrådt i praksis allerede på den økonomiske skæringsdag. Principperne for den økonomiske opgørelse fastsætter man i købekontraktens bestemmelser om refusionsopgørelse.
    Det er typisk sælgers revisor, der laver refusionsopgørelsen. 

Sammenfatning 
Det anbefales, at du inddrager både din advokat og revisor, når du skal have lavet kontrakter om dette.

Siden oprettet 3. november 2022

Ovenstående tekst er udarbejdet af advokat Michael Fuchs, www.mfulaw.dk, i efteråret 2017