Gå til indhold

Udskrift fra Autorisationsregistret

Udskrift fra Autorisationsregistret eller brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som dokumentation for speciallæge i almen medicin.

Det er et krav for at købe en praksisklinik/et ydernummer med henblik på at virke efter Overenskomst om almen praksis, at det dokumenteres at køber er speciallæge i almen medicin. Har du allerede opnået speciallægeanerkendelse, fremsendes udskrift fra autorisationsregistret.

Er du kommende almenmediciner, skal du søge Styrelsen for Patientsikkerhed om speciallægeanerkendelse. Dette kan ske op til 6 måneder før afsluttet uddannelsesforløb. Styrelsen fremsender afslutningsvist i anerkendelsesforløbet et brev via E-boks, som kan danne grundlag for køb af praksisklinik/et ydernummer på datoen for opnåelse af speciallægeanerkendelse. Det fremgår specifikt af brevet, at det kan anvendes til dette formål. Brevet benyttes som dokumentation for uddannelse som speciallæge i almen medicin.