Gå til indhold

Dokumentation for fastsættelse af overdragelsespris for inventar

Dokumentation for fastsættelse af overdragelsespris for inventar, instrumenter og IT-udstyr mv. hvis værdien overstiger 80.000 kr.

Der skal udarbejdes en liste over inventar, instrumenter, IT-udstyr og andre effekter, der medfølger i handelen. Hvis den samlede købesum herfor overstiger kr. 80.000, skal det ved fremlæggelse af vurdering dokumenteres, at købesummen svarer til værdien i handel og vandel.

Flere større medicinaludstyrsfirmaer påtager sig at udføre vurderinger. IT-udstyr kan eksempelvis vurderes af det IT-firma, hvorfra udstyret er anskaffet, og for eventuelle andre effekter kan man henvende sig til forhandlere heraf med henblik på en vurdering. En anden mulighed er at benytte et af de vurderingsfirmaer, som er tilknyttet skifteretterne.

Det kan accepteres, at der i stedet for vurdering fremlægges revisorattestation for anskaffelsessummen for de overdragne effekter og at der sker lineær afskrivning over 10 år. IT-udstyr kan dog maksimalt afskrives lineært over 5 år. Anlægskartoteket skal kun indeholde det inventar der stadigt findes i klinikken. Hvis der ønskes aftalt en højere købesum end restbeløbet i henhold til en sådan afskrivning, må der indhentes vurdering til dokumentation for en højere værdi, jf. ovenfor.

Man kan ikke benytte værdien for inventar, som fremgår i regnskabet. Der skal fremgå yderligere dokumentation, jf. ovenfor.

Siden oprettet 2. november 2022