Gå til indhold

Krav til vedtægter for holdingselskaber i almen praksis

Overenskomsten mellem PLO og RLTN om almen praksis indeholder krav til vedtægter.

I henhold til overenskomst om almen praksis § 10, stk. 3 gælder følgende krav til vedtægternes indhold:

  • Et holdingselskabs navn skal indeholde betegnelsen holding.
  • Et holdingselskabs formål skal beskrives som at eje anparter/aktier i et alment lægeselskab.
  • I et holdingselskab skal indskudskapitalen ejes 100% af en eller flere læger, der er tilmeldt i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 1 i overenskomst om almen praksis, og som er ansat i det almene lægeselskab, som holdingselskabet ejer anparter/aktier i.
  • I tilfælde af en læges død kan dennes andel af indskudskapitalen dog ejes af boet i den periode, der er nævnt i overenskomstens § 18, stk. 2.
  • Den stemmeret, der er knyttet til indskudskapitalen, kan kun udøves af ejeren personligt eller ved fuldmægtig. En pant- eller udlægshaver kan ikke udøve stemmeret.
  • Et alment lægeselskab skal respektere de ansatte lægers personlige ansvar for at overholde overenskomstens almindelige bestemmelser, jf. stk. 1. Der gøres herved ingen indskrænkninger i de forpligtelser, der måtte påhvile selskabet.
  • Kun læger, der er ansat i selskabet og tilmeldt overenskomsten i overensstemmelse med reglerne i § 8, stk. 1, kan være medlemmer af selskabets bestyrelse eller direktion.

I enkeltmandspraksis kan generalforsamlingen dog i en periode på maksimalt 12 måneder, efter en direktør er fratrådt på grund af alvorlig sygdom, ansætte en direktør, der ikke opfylder de anførte krav. I tilfælde af at direktøren i en enkeltmandsselskab afgår ved døden, kan der i den periode, hvor boet i henhold til § 18, stk. 2 kan eje anparterne, ansættes en direktør, der ikke opfylder de anførte krav. Den samlede periode, hvor der på grund af sygdom og dødsfald ansættes en direktør, der ikke opfylder de anførte krav, kan ikke overstige 18 måneder.

Underskrevne vedtægter vedlægges.

Anpartshaverfortegnelse vedlægges.

OBS
Selskabet er uberettiget til at modtage honorarer fra regionen, hvis ikke vedtægterne for anpartsselskabet og et eventuelt holdingselskab er godkendt af Praktiserende Lægers Organisation.

Siden oprettet 2. november 2022