Gå til indhold

Kopi af de 3 seneste års §93-opgørelser, hvoraf vagtindtjeningen fremgår

Da nogle regioner udarbejder flere forskellige opgørelser, skal det præciseres, at det er de opgørelser, hvoraf vagtindtjeningen fremgår, der er relevante. Dette krav hænger sammen med kravet om, at der maksimalt kan beregnes goodwill af vagtindtjening, svarende til den gennemsnitlige vagtindtægt pr. læge i den pågældende region.

§93-opgørelserne gør det muligt for PLO at kontrollere, hvor stor en del af den regnskabsførte bruttoindtægt, der hidrører fra vagtarbejde. Hvis den vagtindtægt der fremgår af §93-opgørelsen er højere end regionens gennemsnit, må beregningsgrundlaget reduceres.

Ved praksishandler med overtagelsesdag d. 1.1. eller en af de efterfølgende måneder i et år, vil der på tidspunktet for købekontraktens underskrivelse mangle §93-opgørelse samt oplysning om den gennemsnitlige vagtindtægt for det år, der ligger umiddelbart før overtagelsesdagen.

I disse tilfælde må der i købekontrakten aftales et forbehold om, at goodwill vil blive reguleret, hvis der er grundlag for det, når §93-opgørelse og oplysning om den gennemsnitlige vagtindtægt i regionen for det seneste år foreligger.

Siden oprettet 2. november 2022