Gå til indhold

Maksimal goodwillprocent ved handel med personligt drevet lægepraksis

Goodwill ved salg af praksis må ikke overstige, hvad der svarer til 136 % af gennemsnittet af de 3 foregående regnskabsårs bruttoindtægt.

PLO's repræsentantskabsbeslutning af 2. december 1995 vedr. maksimal goodwillprocent ved handel med personligt drevet lægepraksis:

Læger, der har påtaget sig, eller i 1996 eller senere påtager sig praksis for den offentlige sygesikring, forpligter sig til, såfremt der ved salget er aftalt en goodwill, ikke at sælge eller overtage denne for en pris der overstiger, hvad der svarer til 136 % af gennemsnittet af de 3 foregående regnskabsårs bruttoindtægt reguleret i overensstemmelse med ændringer i landsoverenskomstens reguleringsprocent (de såkaldte korrektionsfaktorer) ved en kontant betaling.

Siden oprettet 5. december 2022