Gå til indhold

PLO-medlemskab

PLO er interesseorganisation for de ca. 3.400 praktiserende læger i Danmark. PLO's kernefunktion er at varetage de praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser samt at forhandle attraktive vilkår for de praktiserende læger.

OBS: Uddannelseslæge - scroll ned og læs om medlemskab.

Ordinære medlemmer i PLO, er læger, der udøver almen praksis som deres hovederhverv, herunder er vagtlæge med eget ydernummer og som er medlem af Lægeforeningen.

Ekstraordinære medlemmer, der er medlemmer af Lægeforeningen, kan optages i PLO, når de er;

  • læger, der har tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin
  • læger, der hidtil har været optaget i PLO, men som på grund af arbejdsskift, er optaget i en anden delforening
  • medlemmer af Lægeforeningen, hvor PLO har forhandlingsretten
  • medlemmer som af samarbejdsudvalget er blevet meddelt dispensation til at køre lægevagt.
    Medlemsretten ophører samtidig med ophør af dispensation til at køre lægevagt
  • medlemmer under uddannelse i specialet almen medicin.
    Kontingent for ekstraordinært medlemskab er gratis for uddannelseslæger på vej i det almen medicinske speciale.

Du ansøger om ekstraordinært medlemskab af PLO via Min side
Under Mine tilhørsforhold vælger du Indberet ændring.

Volder det dig udfordringer, kan du altid kontakte sekretariatet på 3544 8477 eller plo@dadl.dk