Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde 4. november 2023

Mødet holdes i Tivoli Hotel & Congress Center. Mødematerialer og andre informationer offentliggøres her på siden efterhånden, som de er klar.

Valg til bestyrelsen
Der er valg til PLO's bestyrelse på de to frie pladser. Alle ordinære medlemmer af PLO kan vælges. De skal dog indstilles af en eller flere repræsentanter for at kunne blive valgt. 

PLO's repræsentantskab har besluttet, at kandidater til bestyrelsen skal udfylde et skema med selvdeklarering.

Efter PLO's love kan højst to medlemmer af bestyrelsen, ekskl. formanden, praktisere i samme region.

Det medfører, at der aktuelt kan opstilles kandidater til valg på de frie pladser fra følgende regioner:

  • Region Nordjylland
  • Region Midtjylland
  • Region Syddanmark
  • Region Sjælland

Foreløbigt har medlem af bestyrelsen Lise Høyer (Region Midtjylland) meddelt, at hun genopstiller.

Lise Høyers selvdeklareringsskema kan læse bag medlemslogin.

Her finder du siden om PLO's repræsentantskab, hvor du også finder info om tidligere repræsentantskabsmøder