Gå til indhold

Samarbejdsstruktur - kommuner, regioner og almen praksis

Praktiserende læger er selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed dels er baseret på en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og PLO, dels er reguleret i sundhedsloven.

Da almen praksis grundlæggende hviler på et aftaleforhold mellem to parter, er der nedsat en række udvalg om samarbejdet mellem myndighederne og PLO. Disse udvalg findes på såvel nationalt, regionalt som på kommunalt niveau.

1. juli 2022 trådte ny struktur i kraft i sundhedsvæsenet. Et centralt element er nye formaliserede sundhedsklynger omkring landets akutsygehuse samt en forenkling og styrkelse af den nuværende politiske samarbejdsstruktur i hver region. 

Sundhedsklynger er et samarbejde mellem kommuner, hospital og almen praksis. PLO er repræsenteret i i sundhedsklyngernes politiske niveau og i nye overordnede sundhedssamarbejdsudvalg, som oprettes i hver af de fem regioner ved, at de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg lægges sammen. 

De nye lag lægger sig ind over denne figur:

PLO agerer i dette politiske system

Siden oprettet 25. november 2022