Gå til indhold

Dækning af udgifter til lægehjælp til børn under 18 år fra et ikke EU-land

Dækning af udgifter til lægehjælp til børn under 18 år fra et ikke EU-land, der deltager i humanitære og sportslige arrangementer

§ 1 Aftalens parter

Denne aftale er indgået mellem Praksisudvalget i Region Midtjylland og Region Midtjylland og omfatter således alene alment praktiserende læger med ydernummer i Region Midtjylland og patienter bosat i Region Midtjylland.

§ 2 Aftalens formål

Aftalen har til formål at tilbyde, at de praktiserende læger og vagtlæger kan fremsende regning til sygesikringen for behandling af børn under 18 år fra et ikke EU-land, der deltager i humanitære og sportslige arrangementer i Region Midtjylland.

§ 3 Aftalens afgrænsning

Aftalen gælder for behandling hos alle praktiserende læger og vagtlæger med ydernummer i Region Midtjylland af børn under 18 år fra et ikke EU-land, der deltager i humanitære og sportslige arrangementer i Region Midtjylland.

§ 4 Aftalens honorering

Honoreringen vil være i overensstemmelse med de i landsoverenskomsten anførte honorarer plus tillægsydelsen 2401 (EU-borgere).
Regningsudfyldelsen skal ske som for en dansk gruppe 1-sikret, dog skal der anvendes et fælles konstrueret personnummer for alle: 5000000827.

§ 5 Afregning

Aftalen indebærer, at der kan fremsendes regning til sygesikringen for alle lægehjælpsydelser som en dansk gruppe 1-sikret kan modtage i henhold til den indgåede landsoverensomst, dog hovedsageligt akut opstået eller forværret sygdom.

§ 6 Tvister 

Uenighed om fortolkning af denne aftale afgøres i Samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Midtjylland.

§ 7 Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2011 og kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.
Såfremt en ny overenskomst på almen lægeområdet omfatter indholdet af denne aftale eller ændrer grundlaget for aftalen betragtes aftalen som opsagt fra datoen for den nye overenskomsts ikrafttræden.

Godkendt 18-11-2010    PLO-dok. 441845

Siden oprettet 15. november 2022