Gå til indhold

Tilmelding af patienter fra bo- og genoptræningsafdelingen for hjerneskadede

Denne aftale er videreført fra det tidligere Ringkøbing Amt

§ 1 Aftalens parter

Aftalen er indgået mellem Ringkjøbing Amtsråd og Praksisudvalget for Ringkjøbing Amt.

§ 2 Aftalens afgrænsning

Aftalen indebærer, at de 5 patienter, der til enhver tid er bosiddende på Bo- og genoptræningsafdelingen for hjerneskadede på Kollektivcentret Bytoften, kan tilmeldes Lægerne Rådhusgården, Bredgade 4, 1., Herning, selvom praksis har lukket for tilgang.

§ 3 Aftalens ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift.

§ 4 Aftalens ophør

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel.

Siden oprettet 15. november 2022