Gå til indhold

Politiassistance ved lægekonsultationer

Politikredsene i Region Midtjylland, Region Midtjylland og Praksisudvalget har indgået en aftale om politiassistance ved lægekonsultationer med patienter, der udviser eller forventes at udvise særlig voldelig eller truende adfærd.

Politiet kontaktes via vagtcentralen på tlf.:  114.

Aftalen dækker hele døgnet og omfatter alle kommuner i Region Midtjylland.

Østjyllands Politi:

Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner.

Midt- og Vestjyllands Politi:

Ikast-Brande, Herning, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg kommuner.

Sydøstjyllands Politi:

Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner. 

Særligt voldelige patienter til planlagt konsultation i henhold til landsoverenskomstens § 34

De praktiserende læger – både alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger – kan forud for konsultationer med særligt voldelige patienter, hvor det kan forudses, at der vil blive tale om voldsomme verbale trusler eller fysisk vold rettet mod lægen eller hans personale, kontakte det lokale politi og anmode om politiets tilstedeværelse.

Det forudsættes, at politikredsen prioriterer denne form for bistand, og de praktiserende læger alene anvender ordningen, når der ud fra en aktuel vurdering foreligger overhængende risiko for voldsomme verbale trusler eller fysisk vold.

Aftalen omfatter voldelige patienter, der efter forudgående aftale møder i lægekonsultationen, eller hvor lægen aflægger hjemmebesøg hos patienten mellem kl. 08.00 og kl. 16.00. Aftale om politiassistance aftales med vagtcentralen via tlf.nr. 114 eller lokalpolitiet i den pågældende by. Uden for dette tidsrum kontaktes politikredsens vagtcentral på 114.

Andre patienter med truende adfærd

Læger i praksis, der føler sig truet, kan altid rette henvendelse til vagtcentralen på telefon 114 og anmode om bistand. Det gælder også i tilfælde, hvor lægen ikke på forhånd har vurderet, at det ville kunne ske. I akutte tilfælde, hvor pågældende læge eller hans personale føler, at der er en overhængende risiko for fysisk vold, benyttes opkald til 112.

Læger har pligt til at behandle patienter fra alle grupper af befolkningen og får på denne måde en betydelig menneskekundskab og sygdomsindsigt. Politiet går derfor ud fra, at når en læge føler sig så truet, at lægen finder det nødvendigt at anmode politiet om assistance og beskyttelse, er det berettiget, og lægen skal derfor tilbydes hurtig hjælp. Læger har ikke umiddelbart krav på nogen særlig beskyttelse på samme måde som tjenestemænd, men har gennem sine særlige forpligtelser et udsat arbejde. Politiet vil derfor tilstræbe at anerkende en henvendelse af den beskrevne karakter som en skærpende omstændighed, der håndteres som behov for akut hjælp.

Opsigelse

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel.

Ovenstående aftale er underskrevet af:

  • Politidirektør Jørgen Illum, Østjyllands Politi
  • Politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi
  • Politidirektør Lone Sehested, Sydøstjyllands Politi
  • Afdelingschef Palle Jørgensen, Region Midtjylland
  • Praksisudvalgsformand Bruno Melgaard Jensen, Lægeforeningen Midtjylland

Godkendt april 2010    PLO-dok. 362217

Siden oprettet 15. november 2022