Gå til indhold

Instruktion for vikarer om vagtlægeordningen på Færøerne

Færøerne (med undtagelse af Suderø og Sandø) udgør et fælles vagtområde hvor alle kommunelæger (og vikarer) indgår. Det er knyttet til sygehuset i Tórshavn og har tlf. nr. 1870.

Lægerne er delt op i grupper på 3 (evt. 4), og gruppen har som sådan ansvar for at vagten passes.

Den kommunelæge der leder den samlede vagtordning sørger for at der foreligger et skema over hvilken vagtgruppe, der har vagt den enkelte dag. Ønsker en læge at bytte vagt, er han/hun selv ansvarlig for at aftale byttet med en læge fra en anden vagtgruppe og at give kollegerne i sin egen vagtgruppe besked om det.

Vagtchefen sørger for at der foreligger en liste over samtlige involverede kommunelæger med telefonnummer og mobilnummer. Heraf fremgår også hvem der er vagtleder og hvilken gruppe man tilhører.

Det enkelte vagthold fordeler på hverdage arbejdet således, at læge 1 sidder på sygehuset i Tórshavn og passer telefonen og de patienter som selv kan komme dertil, fra kl. 16 til 24, hvorefter han/hun går hjem. Man afgør selv hvor meget “skadestuearbejde” man har tid og evner til at udføre, og visiterer resten videre til sygehusets skadestue. 
Læge 2 har kørevagt fra kl. 16 til 24, hvorefter han/hun overtager visitationsvagten på sygehuset til kl. 08.
Læge 3 har kørevagt fra kl. 16-08.

Kørevagterne deler i aftentimerne distriktet i Øst (Østerø og Nordøerne) og Vest (Streymoy og Vågø).

På lørdage og søndage fordeles vagterne så læge 1 har visitationsvagt fra kl. 08 til 16, derefter køre-vagt til kl. 08.
Læge 2 har kørevagt fra kl. 08 til 16 og visitationsvagt fra kl. 16 til 24, hvorefter der er frivagt.
Læge 3 har kørevagt fra 08 til 24 og visitationsvagt fra 00 til 08.

Man er selv ansvarlig for gennem kontakt med de andre læger i gruppen at aftale hvilken vagt man skal passe den pågældende dag. Man har dog som hovedregel ret til at “rotere” så man ikke har samme slags vagt 2 gange i træk. Den enkelte gruppe er altså autonom, og alle har ansvar for at det fungerer. Man kan således ikke forlade en vagt uden at sikre at en anden tager over.

Visitationsvagten der sidder på sygehuset i Tórshavn har hjælp fra specielt ansat sygeplejerske indtil midnat. Hun/han vil være behjælpelig med brugen af EDB-systemet, men den enkelte læge må selv holde styr på sine regninger. Visitator fører journal på EDB-systemet.

Kørevagterne medbringer den mobiltelefon der er knyttet til praksis. Kørevagten sørger selv for bil.

Vagterne aflønnes med honorar pr. ydelse på samme måde som i normal arbejdstid med takster, der svarer til tilsvarende i DK. Kørselsgodtgørelsen er 2,50 kr. pr. kørt km. Derudover får kørevagterne et honorar på 125.- kr. i timen fra kl. 16 til 24. (Fra 08 til 24 på lørdag-søndag- og helligdage) og 160.- kr. i timen fra kl. 24 til 08. Lægen der sidder på sygehuset i Tórshavn fra 24 til 08 får 320.- kr i timen. 
Hver læge er selv ansvarlig for at indsende vagtskema til sygekasserenes samvirke i Havn (MSF), adr. M. Heinasonargøta 20, 100 Tórshavn og for at indsende regningerne til den lokale sygekasse.

På vagtstuen er der kaffemaskine, kaffe og the som alle betaler til med 20 kr. pr visitationsvagt.

Betaling for kørsel gennem tunnellerne, der påføres regningen sammen med kørselsgodtgørelsen, bliver refunderet af sygekassen efter takst aftalt mellem MFS og KLF (praksisudvalget).

Siden oprettet 15. november 2022