Gå til indhold

Camilla Høegh-Guldberg: Stil op til valget i november

Arbejdet som praktiserende læge kan være fantastisk, men efter COVID-pandemien er der stadig store udfordringer med lægemangel, udbrændthed og administrativt pseudoarbejde, og det påvirker vores arbejdsglæde, trivsel og kollegialitet.

Stil op til valget i november - PLO-Sjælland har brug for input fra alle dele af regionen

Jeg har som formand for PLO Sjælland gennem de sidste tre år oplevet, at det fagpolitiske arbejde kan føre til konkrete resultater fx i forhold til lægevagt og COVID-pandemien.
Nu får vi mulighed for i sundhedsklyngerne at arbejde for de praktiserende lægers interesser - og på både den nationale og regionale PLO-dagsorden står behovet for trivsel og et ordentligt lægeliv højt. 

PLO-Sjællands bestyrelse har brug for arbejdskraft, så det bliver en overkommelig opgave at varetage kollegernes interesser sideløbende med det travle daglige arbejde i praksis. Og jo flere områder, såvel lægedækningstruede områder som overskudsområder (hvis de findes), der er repræsenteret i bestyrelsen, jo lettere kan vi sætte fokus på konkrete udfordringer. 

Jeg håber, at alle kolleger - uanset om du er nynedsat eller erfaren, om du er glødende politisk interesseret eller helt lavpraktisk "det skal bare fungere"- typen - vil overveje om dette er året, hvor de ser sig i stand til at bidrage til PLO’s arbejde i Region Sjælland.

Der skal vælges seks repræsentanter og seks suppleanter for en 2-årig periode, og alle 12 vil indgå i den arbejdende bestyrelse, så meld dig til at få direkte indflydelse på, hvordan vi bedst arbejder for at sikre de praktiserende læger det bedst mulige arbejdsliv.

Du kan melde dit kandidatur på plo-sjaelland@dadl.dk frem til den 11. november kl. 12.00. Selve valget foregår elektronisk i perioden 28. november til 12. december 2020 kl. 12.00.

Husk, at der er festligt trivselsorienteret medlemsmøde med indlagt valgmøde på Sørup Herregård den 4.november.

Du er meget velkommen til at kontakte formandskabet eller sekretariatet for mere information om arbejdets konkrete indhold og dets tidsmæssige omfang.
Du kan også læse mere her

Mvh
Camilla Høegh-Guldberg
Formand PLO-Sjælland

Camilla Høegh-Guldberg

Siden oprettet 29. november 2022