Gå til indhold

PLO'rientering 07/2024

Nyhed PLO

Tal viser godt grundlag for fremtidens almen praksis, fortæller formanden. Læs også om, at BASIC nu kan bruges i ydelse 2149, om ydelse 2111, 2122 og 2123, om aftale, der kan afkorte ventetid til børne- og ungdomspsykiaterne, webinarer om dosispakket medicin i eget lægesystem, om e-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer, om nyt gruppemodul om hypothyroidisme og repræsentantskabsmøde 20. april. Du kan også læse nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Indhold
 • Nyt fra bestyrelsen: Godt grundlag for fremtidens almen praksis
 • BASIC kan nu bruges i ydelse 2149
 • Korrekt anvendelse af ydelse 2111, 2122 og 2123
 • Ny aftale forventes at afkorte ventetiden til børne- og ungdomspsykiaterne 
 • MedCom gentager webinarer om dosispakket medicin i eget lægesystem
 • Om e-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer
 • Nyt gruppebaseret modul til praksispersonalet om hypothyroidisme
 • Repræsentantskabsmøde 20. april
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden
 • Nyt fra PLO-Sjælland
PLO's direktøro og formand står i lægeklinik i Guldborgsund, Kamera filmer i baggrunden.
Nyt fra bestyrelsen: Godt grundlag for fremtidens almen praksis

For et par uger siden besøgte vores direktør og jeg Lolland og Guldborgsund. I januar var vi i Tønder. Det er kommuner, hvor man virkeligt mærker, at der mangler praktiserende læger. 

På begge ture mødtes vi med gode kolleger i kvalitetsklyngerne, og i Guldborgsund besøgte vi en lægeklinik. Borgmestrene mødte vi også og fik vendt udfordringerne med dem. Alle er enige om, at de er til at tage at føle på. 

Problemerne kan virke endeløse. De har stået på alt for længe, men nu aner vi de første tegn på, at det lysner. Omtrent samtidigt med, at vi var på Lolland-Falster, kunne vi offentliggøre tal, der viser, at vi netop nu ser det højeste antal uddannelseslæger i almen medicin nogensinde.

I alt er 1.220 læger i gang med et hoveduddannelsesforløb i almen medicin – det er det højeste antal nogensinde. Og sidste år begyndte 280 på speciallægeuddannelsen i almen medicin. Det er det næsthøjeste nogensinde.

Generelt har vi en lige så høj besættelsesgrad for hoveduddannelsesstillinger, som da der for relativt få år siden blev oprettet 100 færre stillinger om året. Det viser, at der blandt unge læger er stor interesse for almen medicin, som er det i særklasse største speciale på den lægelige videreuddannelse.

PLO bidrager til den positive udvikling ved at drive en omfattende rekrutteringskampagne for almen medicin rettet mod medicinstuderende og nyligt uddannede læger. Kampagnen kan følges på: www.almenmediciner.dk og www.instagram.com/almenmediciner

Det var med virkning fra 2019, at antallet af pladser på almen medicin blev opprioriteret. Dermed er det her i 2024, at den første store årgang speciallæger i almen medicin bliver udklækket, og vi begynder at se effekten af, at skiftende regeringer siden 2018 har haft fokus på at uddanne flere almenmedicinere. 

Jeg tør derfor godt være forsigtigt optimistisk, men det er klart, at de store udfordringer ikke løses med et trylleslag.

Vi skal have antallet af uddannelsespladser i almen medicin bragt endnu højere op. Der skal gøres en stærkere indsats for, at en større andel af pladserne besættes de steder i landet, hvor det i dag stadig kniber. Og vi skal have reformeret vores honorarsystem og differentiere antallet af patienter pr. læge, så det bliver mere attraktivt at være praktiserende læge de steder i landet, hvor sygdomsbyrden er størst.

Endelig har jeg en klar forventning om, at der som en del af en kommende sundhedsreform vedtages en konkret plan for, hvordan den politiske aftale om, at vi senest i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger, føres ud i livet. Herunder, at der afsættes penge til denne betydelige styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Venlig hilsen 

Jørgen Skadborg
Formand, PLO

BASIC kan nu bruges i ydelse 2149

Tillægsydelse '2149. Diagnosticering, udredning og opfølgning ved anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske tests' anvendes til diagnosticering og monitorering af demens, angsttilstande og depression. 

I 'Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser' er anført, hvilke tests der kan bruges, og at der kan anvendes nye tests, når disse er anbefalet af de almenmedicinske faglige miljøer.

DSAM har 15. marts besluttet at anbefale testen ved navn BASIC (Brief Assessment of Impaired Cognition) til udredning af demens. Det betyder, at man fra 16. marts 2024 kan vælge enten BASIC eller MMSE til udredning af demens og afregne med ydelse 2149. ”Urskivetest” er også fortsat godkendt.

Hos Nationalt Videnscenter for Demens kan man se video om BASIC og finde spørgeskema, vejledning og scoringsprogram

Læs om ydelse 2149 på side 189 i 'Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser' (pdf)

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

____

Korrekt anvendelse af ydelse 2111, 2122 og 2123

I sekretariatet har vi erfaret, at flere medlemmer er usikre på korrekt anvendelse af ydelse 2111 og ydelse 2122. Derfor bringer vi disse uddrag fra 'Vejledning i anvendelse af overenskomstens ydelser':

2111. Første behandling af mindre knoglebrud og reposition af skred i mindre led
Ydelsen omfatter knoglebrud, der ikke er omfattet af ydelse 2122 (skinneben, lår, over eller underarm). Ydelse 2111 omfatter fiksation og eventuelt reposition af bruddet eventuelt med henblik på transport til videre behandling på sygehus. Ved mindre ledskred forstås luksation og subluksation, dvs. hvor leddene har bevæget sig ud af det naturlige leje med heraf følgende ophørt eller nedsat bevægelighed i leddene. Mindre ledskred efter ydelse 2111 kan ikke anvendes ved fod, knæ, hofte, albue eller skulder, som alle er omfattet af 2123. Ydelsen 2111 kan anvendes, når leddets funktion (mobilitet) er genetableret. Behandling af mindre ledskred i ryggen, subluksation, med manipulation kan være omfattet, men det forudsætter, at resultatet sandsynliggør, at der var tale om et ledskred. Alene manipulationsbehandling, herunder afhjælpning af stivhed i irriterede eller blokerede led er ikke omfattet af ydelsen.

2122. Første behandling af brud af skinneben, lår, over- eller underarm
Første behandling omfatter fiksation og eventuelt reposition af bruddet eventuelt med henblik på transport til videre behandling på sygehus. Mindre knoglebrud, det vil sige - ikke skinneben, lår, over- eller underarm, er ikke omfattet af ydelsen. I stedet kan anvendes ydelsen 2111.

2123. Reposition af store ledskred som fod, knæ, hofte, albue eller skulder
Reposition anvendes, hvor der foreligger luksation eller subluksation, dvs. hvor leddene har bevæget sig ud af det naturlige leje med heraf følgende ophørt eller nedsat bevægelighed i leddet. Ydelsen kan anvendes, når leddets funktion (mobilitet) er genetableret. Kan ikke anvendes ved mindre ledskred end de her anførte. I stedet kan eventuelt anvendes ydelse 2111.

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____
 
Ny aftale forventes at afkorte ventetiden til børne- og ungdomspsykiaterne

Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) har indgået en aftale, som bl.a. indebærer, at særligt uddannet klinikpersonale - ligesom på sygehusene - kan bidrage til udredning og behandling af fx angst og ADHD.

Brugen af klinikpersonale og dermed behandling af flere patienter afhænger naturligvis af, at børne- og ungdomspsykiaterne ansætter ekstra personale, sådan som den nye aftale skaber mulighed for. 

Læs nyhed om aftalen, der trådte i kraft 1. april

For yderligere oplysninger:
PLO Medlemsservice
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

_____
 
MedCom gentager webinarer om dosispakket medicin i eget lægesystem

Hvornår er dosispakket medicin et godt valg? Hvordan kan det være et godt arbejdsredskab, når patienter skal trappes ned i medicin over længere tid? Hvordan startes det op? Hvordan vedligeholdes dosiskortet, når der er ordinationsændringer, restordrer eller dosiskortet har været sat i bero?

De spørgsmål kan både læger og praksispersonale få svar på i gratis webinarer, der handler om oprettelse og vedligehold af dosispakket medicin samt arbejdsgangene - i eget lægesystem.

MedCom gentager nemlig de populære webinarer, der blev holdt i starten af året. De holdes i samarbejde med PLO, datakonsulenter og lægepraksissystemerne på disse datoer kl. 15.00-16.30:

 • EG Clinea tirsdag 14. maj
 • NOVAX tirsdag 21. maj
 • EG WinPLC onsdag 22. maj
 • XMO onsdag 29. maj 

Meld dig til her hos MedCom

Glem ikke PLO, DSAM og Dansk Selskab for Patientsikkerheds webinar 'Hvordan sikrer jeg, at mine patienter ikke udsættes for fejl ved dosisdispensering?' Det foregår tirsdag den 16. april kl. 16.30-18.00 - frist for tilmelding via dette link 9. april kl. 23:00

For yderligere oplysninger: 
Specialkonsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
Telefon 3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

_____

Om e-mailkonsultationer og vedhæftede billeder/filer

I PLO’rientering i september 2023 orienterede vi om, at flere medlemmer oplever en stigning i antallet af e-mailkonsultationer med vedhæftede billeder/filer, og om det faktum, at det ikke er lykkedes at indgå aftale om vedhæftede billeder/filer i forbindelse med e-mailkonsultationer i overenskomst om almen praksis. Der er således på nationalt plan ingen pligt for praktiserende læger til at modtage sådanne vedhæftninger. Efterfølgende er 'Rammeaftale i Region Syddanmark om anvendelse af telemedicin i almen praksis, bl.a. elektronisk forsendelse af billeder (ydelse 4437)' blevet opsagt af regionsrådet til ophør pr. 1. juli 2024. Efter denne dato er der derfor heller ingen pligt for praktiserende læger i Region Syddanmark til at modtage sådanne vedhæftninger.

Hvis du ønsker at undgå, at patienterne laver vedhæftninger i e-mails, findes der i visse LPS en knap, som kan aktiveres til dette formål. I andre LPS er det desværre nødvendigt at kontakte supporten for at få hjælp til at lukke for muligheden.

Hvis du lader muligheden stå åben, skal du være opmærksom på, at du har et ansvar for at tage stilling til vedhæftningerne, også selvom dette arbejde ikke honoreres. Det kan derfor ikke anbefales.

Vi ser i PLO gerne, at vi får en national aftale om, at patienterne kan vedhæfte billeder/filer til e-mails og vil fortsat arbejde herfor.

For yderligere oplysninger:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

_____
 
Nyt gruppebaseret modul til praksispersonale om hypothyroidisme

Det er nu muligt at bestille et helt nyt PGE-modul (Personale Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler hypothyroidisme. Måske er det noget for jer?

Modulet har fokus på:

 • Hvilke mekanismer har betydning for stofskiftet?
 • Symptomer på stofskiftesygdom. Hvem skal vi udrede med blodprøve?
 • Hvornår er der tale om behandlingskrævende hypothyroidisme?
 • Hvordan følger vi patienten? Behandling, justering og opfølgning
 • Sygehistorier diskuteres ud fra det faglige input og erfaringer fra deltagerne

Det omhandler hypothyroidisme, dvs. lavt stofskifte. For højt stofskifte er ikke medtaget, da det som oftest ikke behandles i almen praksis.

Målgruppen er:

 • Praksispersonale der skal i gang med at varetage patientgruppen med hypothyroidisme
 • Praksispersonale der allerede er i gang, men ønsker faglig opdatering og sparring med kolleger

PGE adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at de foregår i små grupper på 5-12 deltagere i jeres lokalområde. Tidsforbruget er ca. 3 timer per modul, og gruppen udvælger selv en mødeleder blandt deltagerne. Materialet er gratis og skal bestilles senest 3 uger inden startdato.

Bestil materialet her

Få mere information om PGE og de forskellige moduler

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis 
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

_____
 
Repræsentantskabsmøde 20. april

PLO holder ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2024 i Odense.

Se dagsordenen for mødet og læs formandens skriftlige beretning – inklusive bidrag fra de fem regionale formænd og formanden for PLO-Færøerne (bag medlemslogin) – her på PLO.dk

For yderligere oplysninger:
Chef for politik, analyse og kommunikation Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

 

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

København udvider muligheden for at være fast læge på et botilbud

København Kommune har afsat midler, så ordningen med botilbudslæger kan udvides fra de nuværende 9 til at kunne dække alle 42 botilbud i kommunen.

Borgere på botilbud får ikke kontaktet eller besøgt egen læge lige så ofte som andre. Erfaringer viser, at kontakten til lægen bliver lettere, når der er en fast læge tilknyttet.

I en fælles pressemeddelelse med kommunen udtaler PLO-Hovedstadens formand Peder Reistad:

- Vi ved, at det er vigtigt for beboere på bosteder at have en fast velkendt læge, både for beboernes tryghed og sundhed, og så er det helt centralt med et godt samarbejde med personalet om beboerne. Det har vi gode erfaringer med fra plejehjemsordningen, og det er vi overbevist om også vil være gældende for botilbud. Vi står dog i en tid med lægemangel, og derfor kan rekrutteringen være udfordrende. Men jeg vil opfordre til, at de praktiserende læger i København påtager sig opgaven i det omfang, det er muligt, da det er en vigtig og central opgave for borgere på bosteder.

Faste læger på botilbud finansieres af kommunen, som betaler for de konsulenttimer, lægen fx bruger på sundhedsfaglig rådgivning til botilbuddets medarbejdere.

Læs mere her

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

Husk medlemsmøde 21. maj i Ringsted

Samme dag og forinden medlemsmødet i PLO-Sjælland afholder Lægeforeningen Sjælland forårsmøde med start kl. 16.45. Middag afholdes kl. 18.30, og medlemsmøde for PLO-Sjællands medlemmer afholdes fra kl. 19.45.

Mødet foregår i Ringsted Kongrescenter - og det er muligt at deltage online. 

Der udsendes særskilt information om tilmelding til de to arrangementer. 

Store Praksisdag i Korsør 31. maj til 1. juni

Tema er i 2024 valgt til at være ”Kommunikation og den nye kroniske patientgruppe - canceroverlevere”. Store Praksisdag afholdes på Comwell Klarskovgaard ved Korsør.

Yderligere information om årets arrangement samt tilmelding kan ske her