Gå til indhold

PLO'rientering 08/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Genoptagelse af OK21-forhandlinger

23. april 2022

Nyt fra bestyrelsen: Genoptagelse af OK21-forhandlinger 

På repræsentantskabsmødet den 10. april drøftede vi status på OK21-forhandlingerne, som har været sat på pause siden december. Forhandlingspausen skyldtes især en fastlåst drøftelse om vores krav om modernisering af lægevagten.

Repræsentantskabet har nu givet PLO’s Forhandlingsudvalg et mandat til at genoptage dialogen med RLTN om en ny overenskomst. Det er dog også tydeligt, at der stadig er en del afstand mellem parterne, så bevægelse er nødvendig for, at vi kan lande en ny aftale.

For PLO handler det særligt om lægevagten, hvor det er svært at få enderne til at mødes – tydeligst i Region Sjælland, hvor PLO-Sjælland (efter flere års forgæves forsøg på forhandling) i februar ikke så anden udvej end at opsige lægevagtsaftalen, som regulerer den endelige regionale tilrettelæggelse af lægevagten per 1. september 2021.

PLO har derfor i forbindelse med de centrale overenskomstforhandlinger brug for en afklaring af en plan for modernisering af lægevagten. Hvis problemerne ikke løses nationalt, må vi have realistisk udsigt til regional løsning i snæver tilslutning til overenskomstindgåelsen.

Samtidig fylder kommunikationen med kommunens plejepersonale og andre sundhedsprofessionelle, fx på sygehusene i forbindelse med henvisninger, mere og mere i vores hverdag. Dette spørgsmål skal også drøftes og afklares.

Forhandlingsudvalget har nu genoptaget kontakten til RLTN om indgåelse af en OK21, og der er enighed om afholdelse af endnu nogle møder med henblik på at opnå resultater til udvikling af vores branche.

I mellemtiden er OK18 gældende.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg

jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Ingen aftale om vaccination med AstraZeneca hos egen læge

Det har været drøftet, om borgere frivilligt skulle kunne lade sig vaccinere med AstraZenecas COVID-19-vaccine hos egen læge. Sundhedsstyrelsens vurdering mandag var, at det er muligt, men at styrelsen ikke anbefaler det. Af den årsag kommer PLO ikke til at forpligte almen praksis på en sådan opgave.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er adskillige forhold, som kræver afklaring, før et sådant tilbud vil kunne være etableret, og at dette vil tage flere uger.

Der lægges op til en grundig, individuel lægevejledning om risici til hver enkelt patient, hvor vi skal informere om, at raske i sjældne tilfælde kan få alvorlige bivirkninger og endda dø af vaccinen. Jeg kan kun læse Sundhedsstyrelsens vurdering således, at vi skal lade være med at deltage. 

Det vil også være en logistisk udfordring, at AstraZeneca-vaccinerne kommer i multipakninger med ti hætteglas af ti doser hver. Hvert hætteglas skal bruges inden for 48 timer.

Det kommer derfor ikke på tale, at PLO indgår en aftale, der forpligter praktiserende læger til at vaccinere patienter med AstraZeneca.

Derimod kan det godt komme på tale, at praktiserende læger, efter eget valg, kan vælge at deltage i vaccination med AstraZeneca, ligesom man kan forestille sig, at særlige vaccinationscentre vil kunne tilbyde denne vaccine.

Der er dog endnu ikke truffet en politisk beslutning om, hvad der skal ske med Danmarks doser af AstraZeneca-vaccinen.

For yderligere information kontakt
Formand Jørgen Skadborg
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Tilbagebetaling for mail om negative prøvesvar (ydelse 4484)

Regionerne begynder i næste uge at skrive ud til de læger, som regionerne mener, har anvendt ydelse 4484 forkert.

Som nævnt for fire uger siden i PLO’rientering har PLO og RLTN aftalt, at de fem regioner kontakter hver enkelt klinik, som regionen mener har anvendt ydelsen for negative prøvesvar forkert, med henblik på dialog om tilbagebetaling.

PLO er bekendt med, at regionerne fra næste uge begynder at kontakte de læger, det drejer sig om.

Som tidligere nævnt opfordrer PLO medlemmerne til at indgå aftale om tilbagebetaling, hvis man har anvendt aftalens ydelse forkert. Hvis man er i tvivl, om det er tilfældet, kan man søge rådgivning i PLO’s regionale sekretariater eller i PLO’s medlemsservice.

For yderligere information kontakt
PLO Medlemsservice
Tlf 3544, 8490, plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Afholdelse af fysiske klyngemøder

PLO og KiAP får i forlængelse af genåbningsplanerne en del forespørgsler om muligheden for at afholde fysiske klyngemøder. I den forbindelse gives her en aktuel status på de formelle rammer.

Sundhedsministeriet har besluttet, at en række kursus- og efteruddannelsesaktiviteter på sundhedsområdet er omfattet af dispensation for forsamlingsforbuddet, herunder nævnes specifikt efteruddannelse i almen praksis og klyngemøder.

Flere større konferencecentre og hoteller har nu åbnet, og dispensationen fra ministeriet betyder, at mødestederne må afvikle sundhedsfaglige kurser og klyngemøder for større grupper – dog skal retningslinjer for afstand, arealkrav (antal personer i lokalet), brug af mundbind og håndsprit fortsat overholdes. Endvidere tæller det positivt i vurderingen, at de deltagende læger stort set alle er vaccinerede nu.

Hvis jeres klynge ønsker at afholde et fysisk klyngemøde inden længe, kan I kontakte konferencecentrene og høre nærmere om, hvilke lokaler de kan tilbyde klyngen til mødeafholdelse - eventuelt kan en opdeling af klyngen måske løse en aktuel lokaleudfordring.

For yderligere oplysninger kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, 
kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Strejkevarsel fra DSR berører ikke almen praksis

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har varslet strejke mod de regionale og kommunale arbejdsgivere. Det sker, efter at et flertal af DSR’s medlemmer har stemt nej til det forlig, der var indgået på det offentlige område. Sygeplejersker ansat i almen praksis og speciallægepraksis er IKKE omfattet af dette konfliktvarsel.

PLA har en aftale med DSR, som løber frem til udgangen af november 2021.

For yderligere information kontakt
PLA

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Sundhedskort-app kommer til juni – hvad betyder det for din klinik? 

Den 1. juni lanceres sundhedskort-appen som et frivilligt supplement til det gule sundhedskort. Appen fungerer som et gyldigt sundhedskort og dokumenterer borgerens ret til at modtage sundhedsydelser i Danmark. Det er ikke et lovkrav at kunne tilbyde aflæsning af den nye sundhedskort-app.

Det gule sundhedskort kommer nu som app, med et udseende der minder om det fysiske kort. Appen indeholder også en stregkode, men det er langt fra alle klinikker, der har en kortaflæser, der kan aflæse en digital stregkode fra en mobiltelefon.

PLO rejser derfor spørgsmålet om denne investering i de aktuelle overenskomstforhandlinger med RLTN. Hvis klinikken ikke vil lave en investering i ny scanner, før der er en afklaring mellem PLO og RLTN, må man foreløbigt bruge en g-markering for de patienter, som møder op i klinikken kun med appen.

Det er vigtigt at understrege, at patienter, der efter den 1. juni kun kan fremvise det digitale sundhedskort, fortsat har ret til lægehjælp. 

Sundhedskort-appen er udviklet af Digitaliseringsstyrelsen. Se her, hvordan den nye app kommer til at se ud 

Hvis du vil tjekke om klinikkens stregkodescanner kan aflæse appens digital stregkode, kan du bruge dette billede - HUSK, at du skal hente billedet ned via din mobiltelefon.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544
 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Referat fra PLO’s repræsentantskabsmøde

PLO holdt virtuelt ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 10. april. Der er udarbejdet et kortfattet referat fra mødet.

Referatet kan ses her (bag medlemslogin)

For yderligere oplysninger kontakt
Chefkonsulent Kirsten Gregens Dalsjö
Tlf. 3544 8304, 
kgr.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Guide til videokurser

Ny guide kan hjælpe til at komme i gang eller komme videre med videokonsultationer og til at få styr på det basale.

Guiden kan ses på remoteguide.dk

Det er de fire forskningsenheder, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP), der har udviklet guiden.

For yderligere oplysninger kontakt
PLO’s medlemsservice
Tlf. 3544 8477, 
plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye anbefalinger til vaccinerede

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalinger til alle personer, der er færdigvaccinerede.

Det væsentligste er:

  • Hvis du er vaccineret, behøver du ikke blive testet regelmæssigt
  • Du kan være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bruge mundbind
  • Du kan være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccineret, uden at holde afstand eller bruge mundbind, hvis de ikke er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19
  • Hvis du er ’nær kontakt’ til en, der er smittet, behøver du ikke gå i selvisolation

Du kan læse anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen her

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Visitation til fremskyndet vaccination for læger og klinikpersonale

Læger og klinikpersonale under 60 år med tæt patientkontakt til uvisiterede patienter kan blive vaccinerede. Visitation skal ske ved henvisning fra arbejdsgiver.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens skærpede kriterier (link ikke længere aktivt), at læger og klinikpersonale under 60 år med tæt patientkontakt til uvisiterede patienter kan blive vaccinerede.

Visitation skal ske ved henvisning fra arbejdsgiver (herunder én selv, hvis man er sin egen arbejdsgiver). Arbejdsgiver skal indsende sin henvisningsliste inklusiv beskrivelse af den pågældende personales arbejdsfunktion til en regional visitationsfunktion, som herefter skal sikre, at det indmeldte personale reelt opfylder kriterierne. De nærmere visitationsretningslinjer er ved at blive udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 

Tilmelding til vaccination via PLO´s hjemmeside lukket

Som følge af Sundhedsstyrelsens udmelding om skærpede kriterier for visitation i målgruppe 4 er tilmelding til vaccination via PLO’s hjemmeside lukket.

Det betyder, at læger og klinikpersonale ikke længere kan visiteres via PLO. I stedet må I afvente nye udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

Første stik med AstraZeneca – hvad gør jeg nu?

Hvis du som læge eller klinikpersonale allerede har modtaget 1. stik med AstraZeneca, har du fået annulleret din anden vaccination. I stedet vil du modtage en ny invitation i e-Boks, når der er mulighed for at bestille tid til anden dosis med alternativ vaccine. Invitationerne vil blive udsendt løbende, så det passer med, at der kan bestilles tid indenfor ca. 12 uger efter første dosis med Vaxzevria®.

Modtaget invitation eller var booket til vaccination med AstraZeneca  – hvad nu?

Hvis du som læge eller klinikpersonale allerede havde modtaget invitation eller allerede var booket til vaccination med AstraZeneca, vil du som konsekvens af beslutningen om at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca, få annulleret dine invitationer og bookinger.

Hvis du har skrevet dig på PLO´s liste og stadig ikke har modtaget invitation, så skal du også revisiteres.

Du kan få fremskyndet din vaccination, hvis du opfylder de skærpede kriterier (se ovenfor). Hvis ikke det er tilfældet må du kan afvente vaccination i din (alders)målgruppe.

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Print af coronapas

Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, vil løbende få tilsendt vaccinationsdokumentation direkte via fysisk post i takt med, at de færdigvaccineres. Der er desuden lanceret en ny telefonservice, hvor færdigvaccinerede borgere kan ringe og bestille et printet coronapas. Det er stadig ved at blive afklaret, hvordan folk skal få printet deres PCR-testsvar (udover hos egen læge).

Færdigvaccinerede borgere kan ringe til sundhed.dk og bestille et printet vaccinationspas, hvis de har behov for det. Borgere kan ringe på telefonnummer 4422 7774 og oplyse deres CPR-nummer. Herefter vil borgeren modtage vaccinationspasset med posten inden for et par dage.

Telefonservicen skal ses som supplement til løsningen, hvor vaccinationspasset sendes automatisk til færdigvaccinerende borgere, der er fritaget fra digital post. Fx giver telefonservicen mulighed for, at disse borgere kan bestille et nyt vaccinationspas, hvis det første mistes.

Den nye telefonbestillingsløsning er ikke forbeholdt ikke-digitale borgere, men giver mulighed for, at alle færdigvaccinerede kan få tilsendt et fysisk vaccinationspas, hvis de ønsker det. Myndighederne opfordrer dog fortsat til, at så mange som muligt bruger de digitale løsninger eller printer selv via sundhed.dk.

Information om telefonservicen er tilgængelig på coronasmitte.dk, og borgere kan også få information via den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33.

Print af kviktest

Ved kviktest får man svar på sin næsepodning hurtigt (typisk indenfor 15 min). På disse teststeder er det muligt at få et print af sin test.

For yderligere information kontakt
Konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen
Tlf. 3544 8456, 
ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Alle negative COVID-testsvar autoarkiveres

I forrige PLO’rientering orienterede vi om, at lægesystemerne har bygget en fælles løsning, der hjælper med at autoarkivere de negative COVID-testsvar, som klinikken modtager. Her fremgik det, at det kun var testsvar, som klinikken ikke selv har rekvireret, som autoarkiveres. Det har dog vist sig, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at skelne konsekvent mellem COVID-test rekvireret af klinikken og test rekvireret på vegne af klinikken. Derfor bliver alle negative testsvar autoarkiveret, også dem som klinikken selv måtte have bestilt for patienterne.

Med den nuværende teststrategi er det PLO’s vurdering, at klinikkerne generelt set bestiller meget få COVID-test på egen hånd, og derfor kører vi videre med den nuværende løsning. De positive testsvar vil naturligvis stadig være at finde i indbakken.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Tlf. 3544
 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


PLO-E afholder kurser igen

Fra den 17.april har PLO-E igen kunnet afholde kurser. PLO-E udbyder kurserne i samarbejde med SydKIP, der, ligesom de øvrige regioner, har fået dispensation af Sundhedsministeriet til at gennemføre efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, herunder praktiserende læger og deres personale i almen praksis.

Vi håber på meget snart selv at få samme dispensation, men indtil videre køres kurserne i dette samarbejde.

Du kan se vores kursusoversigt og tilmelde dig kurser på PLO-E's hjemmeside

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Kurser.plo@dadl.dk

For yderligere information kontakt
Efteruddannelseschef James Høpner

Jah.plo@dadl.dk, Tlf. 27100014

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


KGE – Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse - Et nyudviklet, praksisnært og anderledes kursus for klinikker

PLO-E tilbyder fra 2. juni 2021 en række klinikkurser, der tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), der er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læring overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter, og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis. Eneste forudsætning for refusion af tabt arbejdsfortjeneste for alle tre dele er, at handleplan indsendes til kursussekretær euf.plo@dadl.dk efter endt kursus.

Et klinikkursus består af tre dele:

  1. Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse.
  2. Selve kursusaktiviteten, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
  3. Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget .

Efter 3 måneder evalueres effekten af ændringerne.

De emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er blødningsforstyrrelser og urinvejsinfektioner. Hypertension og tyroidealidelser er eksempler på nye mulige emner.

Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser, er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Vil klinikken benytte sig af tilbuddet med efteruddannelse i egen praksis, så er det en forudsætning, at én læge har gennemført en facilitatoruddannelse.

For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E til efteråret et gratis 2-dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.).

Læs mere her

For yderligere information kontakt
Michelle Rommerdahl
Tlf. 26790347, 
mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nye systematiske emner er klar som SGE-forløb efter sommerferien

Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse (SGE) er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. ”Faglig ledelse” og ”søvnforstyrrelser” vil efter sommerferien være klar som nye SGE -forløb. 

Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 

Faglige ledelse og søvnforstyrrelser består begge af to moduler af tre timers varighed.

For yderligere informationer kontakt
Michelle Rommerdahl
Tlf. 26790347, 
mro.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Oversigt over lokale aftaler med ydelseskoder og takster pr. 1. april 2021

Der er kommet nye takster pr. 1. april, og du kan finde oversigten med de lokale aftaler med de nye takster her

Afregningsbilag til Region Hovedstaden vedr. opblanding af vacciner

Der er ændret procedure for afregning af opblanding af Pfizer-vaccinen. I stedet for afregning via EAN-nummer som udmeldt af PLO-Hovedstaden den 16. marts 2021 skal følgende skema anvendes og indsendes til Region Hovedstaden via mail. Opblanding af Pfizer-vaccine har været anvendt ved vaccination af borgere i eget hjem.

Har du endnu ikke afregnet for opblanding ved hjemmevaccination, kan du stadigt nå at gøre det bagudrettet - både for vaccination, revaccination, eller flere vaccinationsrunder - på samme afregningsbilag. 

Du kan se takster og afregningsbilaget her

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet


Nyt fra PLO-Nordjylland

Forsøg med COVID-19-vaccination i almen praksis

Der er indgået tidsbegrænset lokalaftale mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland om pilotforsøg om COVID-19-vaccination af patienter hos almen praksis i lægens konsultation.

Der er rigtig mange praksis, der har vist interesse for at deltage i pilotprojektet. Tidsplanen er med start ultimo uge 16.

Dennis Staahltoft er ny vagtchef i Nordjylland

Kære kollegaer

Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele jer, at vi har fået ansat en ny vagtchef. Dennis Staahltoft tiltræder stillingen pr. 1. maj 2021. Dennis er praktiserende læge i Nytorv Lægeklinik i Aalborg.

Samtidig er Dennis et engageret medlem af PLO’s bestyrelse, hvor han aktuelt er formand for PLO’s Lovudvalg, sidder i Attestudvalget og har en lang række andre poster.

Desuden er han PLO’s kontaktperson til Styrelsen for Patientsikkerhed, samt medlem af Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg, hvor han bistår medlemmer, der oplever at få en klage.

Dennis har været praktiserende læge i egen klinik siden 2008, og har en bred erfaring med lægevagter.

Når vores nuværende vagtchef Eddie Nielsen siger farvel med udgangen af maj måned, er det en stærk organisation, han overlader til nye kræfter. Med den nye Lægevagtsaftale, og i kølvandet på COVID-19-pandemien, har 2020 været et år, hvor også Lægevagten dygtigt omstillede sig til en ny virkelighed, og satte mange nye skibe i søen.

Vi har i forløbet med ansættelse af ny vagtchef påbegyndt en proces, hvor arbejdsopgaver og arbejdsgange søges effektiviseret og hvor flere opgaver løses administrativt. Dels for at aflaste vagtchefen, men også for at udnytte kompetencerne i vagtsekretariatet. Som et led i den proces, er der tilført ressourcer fra PLO-Nordjyllands sekretariat.

Vi er ikke færdige med at udvikle Lægevagten, og samtidigt er det vigtigt at Lægevagten fortsat er i stand til at yde god service af høj kvalitet til de nordjyske borgere. Derfor er vi glade for at kunne føje Dennis til holdet.

Dennis siger selv om sin nye opgave:
”Jeg synes, at arbejdet som vagtchef er en spændende udfordring, og jeg glæder mig til at blive en del af et stærkt team, hvor jeg skal arbejde tæt sammen med vagtudvalgets formand Dinah Høngaard og resten af vagtudvalget, samt et dygtigt sekretariat. Jeg ønsker at arbejde for at styrke lægevagten som et sted med højt fagligt niveau, hvor man har et godt samarbejde med sine kolleger, og hvor det er trygt at gå på arbejde.”

I Vagtudvalget og i PLO-Nordjylland er vi meget glade for, at Dennis har ønsket at påtage sig denne spændende opgave. Vi er overbeviste om at Dennis med sin brede viden og sine personlige værdier, vil være i stand til på meget kompetent vis at understøtte den fortsatte udvikling af Lægevagten som et godt og trygt sted at arbejde.

Med venlig hilsen

Charlotte Lønskov Jensen – formand for PLO-Nordjylland

Dinah Høngaard – formand for Vagtudvalget

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet