Gå til indhold

PLO'rientering 10/2023

Nyhed PLO

Bestyrelsesmedlem Anders Dupont lancerer Ydelsesoverblik, og du kan også læse om, at du nu har adgang til PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden fra lægesystemet, om gratis kurser for uddannelseslæger i lægedækningstruede område, kort tilmeldingsfrist til "De små specialer", hjælp til test af den ny hjemmeside og digitalisering af helbredsattest for jernbanepersonale. Endelig er der nyt fra PLO-Sjælland og PLO-Hovedstaden.

INDHOLD
 • Nyt fra bestyrelsen: Nyt værktøj giver overblik over klinikkens arbejde og indsatser
 • Nu kan du logge på PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden fra dit lægesystem
 • Gratis kurser for uddannelseslæger, som er eller har været i lægedækningstruede område
 • Kort tilmeldingsfrist til kurset "De små specialer"
 • Hjælp os med at teste den nye hjemmeside
 • Trafikstyrelsen har digitaliseret helbredsattesten for jernbanepersonale
 • Nyt fra PLO-Sjælland
 • Nyt fra PLO-Hovedstaden

Nyt fra bestyrelsen: Nyt værktøj giver overblik over klinikkens arbejde og indsatser

Ønsker du et værktøj, der på en nem måde sammenligner din kliniks ydelsesstatistik med andres? Så får du her dagens gode nyhed: PLO lancerer nu Ydelsesoverblik, som du får adgang til via dit lægesystem.
Værktøjet kan erstatte de ret svært gennemskuelige paragraf-93 opgørelser på sundhed.dk.

På Ydelsesoverblik vil du kunne følge med i klinikkens samlede ydelsesomsætning, holdt op imod forskellige benchmark på regionalt, kommunalt og klynge-niveau, og en benchmark, der går på ”klinikker, der ligner min”. Det er dermed et værktøj, der udover at sammenligne ydelsesdata også skaber et nemt overblik over din ydelsesafregning. Her kan du nemlig opdage ydelser og lokalaftaler, som du i din klinik kun i mindre udstrækning - eller slet ikke - anvender.

Værktøjet er også en hjælpende hånd til at overholde højestegrænsen, som er aftalt på ydelsen Aftalt Telefonkonsultation og på den samlede omsætning. Der er også indbygget en nem adgang til vejledning i ydelserne.

Over tid vil løsningen kunne hjælpe os med den konkrete afregning og skærpe opmærksomheden på fejl - allerede inden regningen sendes til regionen.

Jeg sætter flere ord på min begejstring i videoen herover. Og her kan I læse mere om Ydelsesoverblik og bl.a. finde en video-guide og en pixivejledning med anvisninger af, hvor I finder Ydelsesoverblik i jeres system.

Vi afholder et online fyraftens-webinar mandag den 19. juni kl. 15.30-17. Du behøver ikke tilmelde dig. Mere info herom kommer.

Vi forbedrer løbende værktøjet blandt andet på baggrund af, hvordan I bruger det. 

Gode ideer til forbedringspotentialer er altid velkomne. Du kan kontakte PLO Medlemsservice med idéer:
Telefon: 3544 8490, plo@dadl.dk

Anders Dupont,
medlem af PLO's bestyrelse og digitaliseringsudvalg,
ad.plobest@DADL.DK

Nu kan du logge på PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden fra dit lægesystem

Sommerferien nærmere sig, og det betyder registrering af ferie og fravær i klinikken. For at få vist fravær i Min Læge App har klinikkerne tidligere skullet logge ind på PLO-Fri/Ferie-hjemmesiden. Nu kan du tilgå den direkte fra dit lægesystem. 

Selve brugergrænsefladen er indtil videre uændret, så indtastningen af fravær og åbningstider foregår, som den plejer. Brugergrænsefladen bliver opdateret på et senere tidspunkt.

Du finder vej til Fri/Ferie-registreringen i dit lægesystem via følgende stier:

 • EG-Clinea: Links/PLO Fri Ferie
 • EG-WinPLC: PLSP_1Login/Fri Ferie
 • XMO: Online opslag/1login/Fri Ferie
 • Novax: Eksterne services/Fri Ferie
 • Multimed-WEB: Eksterne services/Fri Ferie
 • My Clinic: PLSP/Fri Ferie

For yderligere oplysninger:
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt
Telefon: 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Gratis kurser for uddannelseslæger, som er eller har været i lægedækningstruet område

I OK22-aftalen mellem PLO og Danske Regioner er det aftalt, at læger i introstillinger og hoveduddannelsen, som i deres uddannelsesforløb er eller har været ansat i lægedækningstruede områder, skal have gratis adgang til alle kurser af op til 2 dages varighed udbudt af PLO-Efteruddannelse. Det vil også blive gratis at deltage i Nordisk Kongres. 

Udover deltagerprisen dækkes også tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter.

Læs mere her, hvor du også kan se, hvilke områder der er lægedækningstruede

For yderligere oplysninger:
Fonden for Almen Praksis
Telefon: 3544 8498, Euf.plo@dadl.dk

Kort tilmeldingsfrist til kurset "De små specialer"

Det populære kursus ’De små specialer’ foregår som noget nyt allerede i slutningen af januar - fra 26. januar - 2. februar 2024 – og på en ny destination. 

Der er relativ kort tid til tilmeldingsfristen.

Tjek din kalender og meld dig til inden den 14. august 2023. 

For yderligere oplysninger:
PLO Efteruddannelse
Telefon: 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk

Hjælp os med at teste den nye hjemmeside

Vi søger medlemmer, som har lyst til at brugerteste og komme med input til læger.dk, herunder plo.dk og plo-e.dk. Brugertesten er del af et fælles projekt med Lægeforeningen, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger.

Vi har brug for PLO’ere fra hele landet og i alle aldre – og det kræver ingen forhåndskundskaber at deltage. 

Målet med brugertesten er, at vi bliver klogere på, hvad der fungerer godt, og hvad vi bør justere.

Du kan deltage på to måder: 

 • Fysisk deltagelse i København (ved Vesterport station) eller
 • Online deltagelse hjemme ved din egen computer med mikrofon

Brugertesten foregår i perioden 14.-25. august og varer 30-45 minutter. Som tak for hjælpen, dækker vi evt. transportudgifter og sender dig et gavekort.
 

Udfyld denne formular, hvis du har lyst til at deltage.

 

For yderligere oplysninger:
Kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen
Telefon: 2575 2199, tsca.plo@dadl.dk

Trafikstyrelsen har digitaliseret helbredsattesten for jernbanepersonale

Fra 31. maj 2023 vil anmodninger om helbredsattest for jernbanepersonale blive sendt til jeres indbakke og skal besvares på samme måde som andre digitale attestanmodninger. Det kræver ikke nogen udvikling, opsætning eller aktivering at modtage og afsende digitale jernbaneattester.

Løsningen er udviklet i samarbejde med EG Digital Welfare og fungerer sådan:

 • Borgeren udfylder i forvejen afsnit A af attesten via www.trafikstyrelsen.dk.
 • Anmodningen med den udfyldte afsnit A bliver sendt til lægesystemets indbakke, samme sted som andre attestanmodninger.
 • Borgeren bestiller tid som vanligt og skal møde frem i konsultationen i forbindelse med lægens udfyldelse af afsnit B.
 • Undersøgelse ifm. attestudfyldelse sker som vanligt. Attesten udfyldes i lægepraksissystemet.
 • Den udfyldte attest afsendes fra lægesystemet på samme måde som øvrige digitale attester. Attesten skal ikke printes.
 • Lægens underskrift og stempel erstattes af klinikkens navn, lægens navn og ydernummer er indsat i underskriftfeltet.
 • Hvis borgerne ifm. oprettelse af sagen angiver at have diabetes, vil han/hun blive instrueret i at udfylde og indsende diabetesattesten. Diabetesattesten skal ikke udfyldes af lægen i dette digitale flow. 


For yderligere oplysninger: 
EG Digital Welfare på support@egki.dk 
eller MedCom på medcom@medcom.dkra

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

Ny kampagne skal rekruttere flere unge læger til vores region

Region Sjælland og PLO-Sjælland er gået sammen om at synliggøre, hvad det indebære at gennemføre videreuddannelse i almen medicin i Region Sjælland. Formålet er at få flere til at uddanne sig til almenmedicinere i regionen.

Kampagnen består af videoer og podcasts og er målrettet nyuddannede læger, som gennemfører KBU i regionen. De vil modtage mails med materialet, som de kan bruge i deres proces med at vælge speciale. Derudover vil kampagnen få et liv på sociale medier, hvor videoer allerede nu er delt af regionen og PLO på Facebook, LinkedIn og Twitter.

I fem videoer og tre podcasts fortæller flere uddannelseslæger, praktiserende læger, en borgmester og en uddannelsesansvarlig fra regionen om:

 • Specialet almen medicin.
 • Region Sjælland som uddannelsessted
 • De muligheder regionen tilbyder, hvis man slår sig ned i regionen i en kortere eller længere periode.

PLO-Sjælland har været tovholder på udarbejdelsen af materialerne, og projektet blev besluttet i praksisplanen fra 2021-2024.

Find materialerne her på kampagnens side på plo.dk

Kampagnen blev lanceret i weekenden med medieomtale i DR’s kanaler – læs hovedhistorien her – og mandag udsendte PLO-Sjælland og Region Sjælland en fælles pressemeddelelse, hvor regionsrådsformand Heino Knudsen og PLO-Sjællands formand Camilla Høegh-Guldberg udtaler sig. 

- Jeg har selv været praktiserende læge på den sydlige del af Sjælland i knap 18 år - og jeg har aldrig fortrudt det valg. Jeg har som praktiserende læge et givende og fagligt udfordrende og spændende lægeliv her i regionen, og det er jeg rigtig glad for, at kampagnen indfanger, siger Camilla Høegh-Guldberg i pressemeddelelsen, du kan læse her.

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Status på 7403 - HbA1c - fornyet høring

Rigtig mange praksis er i januar 2023 blevet hørt om deres anvendelse af ydelsen 7403 - HbA1c, og det har vist sig, at mange har anvendt ydelsen i uoverensstemmelse med det, der er aftalt. Der er lagt nogle aftalte begrænsninger ned over anvendelsen, som ikke er blevet fulgt af en række praksis.

Dette har været behandlet i samarbejdsudvalget og i landssamarbejdsudvalget. Modellen for tilbagebetaling er blevet forhandlet mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden samt tilrettet ved landssamarbejdsudvalgets beslutning.

Der vil derfor ske en fornyet høring om tilbagebetaling herunder om mulighederne for at reducere tilbagebetalingens størrelse.

Den korrekte anvendelse af ydelsen 7403 – HbA1c er fortsat:

 • Patienten skal være diagnosticeret med diabetes mellitus. 
 • Der skal være minimum seks uger mellem hver måling. 
 • HbA1c kan ikke tages sammen med en ydelse 2101 - blodtagning fra åre pr. forsendelse. 

Status på 6101 - samtaleterapi, konvertering af enkeltstående samtaleterapier

Mange har fået konverteret samtaleterapiydelser, der har fremstået som enkeltstående, fordi de ikke blev efterfulgt af en samtale nummer to, til en konsultation 0101 som aftalt i overenskomsten.

Imidlertid gjorde regionen det muligt at ændre konverteringen, hvis praksis kunne dokumentere, at den beroede på en fejlregistrering, således at samtale nummer to registreres som en 6101 - samtaleterapi, og samtale nummer et genoprettes som en samtaleterapi. 

En række praksis har fået reduceret konverteringer ved at dokumentere vha. patientjournaludskrifter, hvad der var den korrekte ydelse at afregne. Andre praksisser har ikke ønsket at udlevere patientjournaler, men har dokumenteret, at ydelsen var korrekt ved at angive, at der var tale om en samtale i modsætning til en konsultation. Samtidigt har de angivet den ICPC-kode, der fremgår af journalen.

Det nødvendige dokumentationsniveau ved mulige fejl og rettelser vil nu blive drøftet i samarbejdsudvalget den 1. juni 2023, og vil - såfremt der ikke kan opnås enighed - blive sendt videre til landssamarbejdsudvalget.