Gå til indhold

PLO'rientering 11/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Folkemødet sætter vores interessevaretagelse på græs

Nyt fra bestyrelsen: Folkemødet sætter vores interessevaretagelse på græs

Rekruttering, mistrivsel, ulighed i sundhed og livets afslutning er blandt de emner, vi tager op på Folkemødet på Bornholm næste uge. Men mødet er mere og andet end debatter.

Torsdag-lørdag i næste uge skifter næstformand Mireille Lacroix, bestyrelsesmedlem Lise Høyer og jeg klinikken ud med telte, huse og scener i Allinge på Bornholm. På tre dage skal vi tilsammen være del af paneler i 12 debatter – seks af dem er vi selv arrangør eller medarrangør af; resten er vi inviteret til at deltage i. 

Herudover kommer en række møder og uformelle samtaler med diverse samarbejdspartnere. Enkelte er planlagt hjemmefra, men en hel del opstår spontant. 

Folkemødet er ikke kun et sted, hvor man forsøger at sætte en dagsorden gennem nøje tilrettelagte debatter. Der foregår en masse networking med vigtige interessenter. Folkemødet er derfor en vigtig begivenhed for vores interessevaretagelse. 

En af de mærkesager vi vil give rigtigt meget taletid til i år, er naturligvis Folketingets mål i sundhedsreformen om, at vi i 2035 skal være 5.000 praktiserende læger. Men vi får også lejlighed til at diskutere så forskellige emner som rekruttering af unge læger til almen medicin, mental mistrivsel, videokonsultationer, samarbejdet mellem almen praksis og kommunerne, fremtidens praksissektor, stråmandsklinikker og hvor grænsen går for livsforlængende behandling.

Få overblik på vores side: www.læger.dk/plofm

Vi ser frem til heftige, men også meningsfulde dage og nye perspektiver og kontakter. Følg med i vores Facebookgruppe ’PLO – medlemsservice & nyheder’ - og på Twitter, hvor vi vil lave daglige opslag med højdepunkter.  

Husk i øvrigt, at er du på Bornholm, kan du deltage i fælles morgenmad i Lægehuset i Allinge lørdag den 18. juni kl. 8.00-10.00. Af hensyn til indkøb vil vi gerne vide, hvor mange vi bliver. Tilmeld dig ved at sende en mail til kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen senest søndag den 12. juni på: tsca.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO Jørgen Skadborg
E-mail: jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevetOpdateret retningslinje om abekopper

Sundhedsstyrelsen har 30. maj opdateret sin retningslinje for abekopper. Der er tilføjet afsnit om vaccination samt væsentlige ændringer til case-definition og til afsnittet om nære kontakter.

Der er nu tre tilfælde af abekopper i Danmark, oplyser Sundhedsministeriet i nyhed fra 3. juni

Ingen af smittetilfældene vurderes at være blevet smittet i Danmark, så det er positivt, at der endnu ingen smittekæder er. Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget smitteopsporing af de smittedes nære kontakter i Danmark.

Læs de opdaterede retningslinjer her, hvor du også finder information om abekopper.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian Arleth
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevetRegler om udlevering af journaloplysninger til forsikringsselskaber

Sekretariatet modtager af og til henvendelser fra praktiserende læger, som er i tvivl om reglerne vedrørende videregivelse af journaloplysninger til forsikringsselskaber. Nedenfor er reglerne nærmere beskrevet.

Ofte vil forsikringsselskabet anmode den praktiserende læge om at medsende journalnotater og epikriser fra hospitalet eller fra praktiserende speciallæger. Her må lægen alene videregive relevante oplysninger om de legemsdele, som forsikringsselskabet har udbedt sig oplysninger om. Det er også det, som fremgår af forsikringsselskabernes anmodningsblanket.

Det er altid den læge, der videregiver oplysningerne, som har ansvaret for, at der ikke videregives irrelevante oplysninger, fx oplysninger om tredjemand. I langt de fleste situationer er det sandsynligvis relevant at videregive hele epikrisen, men det skal altid ske på baggrund af en konkret vurdering af relevansen af oplysningerne i epikrisen. 

Hvis det ikke er hele epikrisen, der skal videregives, har man som praktiserende læge således ansvar for at undtage dele af, eller overstrege passager i, disse hospitalsdokumenter/epikriser fra speciallæger.  

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

 

Tilbage til toppen af nyhedsbrevetNyt kursus om ledelse i en gruppe

Kurset tager udgangspunkt i podcasten ”Ledelse i en gruppe” og stiller skarpt på gruppedynamikken, hvordan man holder gode møder og arbejder med god trivsel og arbejdsglæde.

Det er en meget kompliceret disciplin at lede sammen i en gruppe samtidig med, at man selv er en stor del af produktionen. Efter udgivelsen af podcast-serien om ledelse i almen praksis har redaktør Christian Vøhtz samt ledelseskonsulenterne Heidi Bøgelund og Anne Zimmer udviklet kurset "Ledelse i en gruppe".

Det nye kursus tager udgangspunkt i podcasten og giver dig nogle enkle redskaber til, hvordan du kan øge både din egen og dine kompagnoners trivsel, og hvordan man kan håndtere de udfordringer, der kan opstå, når man leder sammen i en gruppe.

Vi ser på dagligdags dilemmaer og diskuterer, hvordan de kan håndteres. Vi samler de teoretiske indsigter fra podcasten og opbygger et fælles sprog for ledelse, som du konkret kan anvende i dit kompagniskab.

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her

For yderligere information kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet PLO-E
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk


Tilbage til toppen af nyhedsbrevetHonorarstrukturrådet er trukket i arbejdstøjet

Rådet er flyttet ind i sit kontor i Forskerparken i Odense og har holdt sit første møde.

Som vi orienterede om 7. april, har overenskomstparterne RLTN og PLO nedsat et uafhængigt råd finansieret af Fonden for Almen Praksis med et tilhørende sekretariat, som får til opgave at komme med forslag til nye honorarmodeller.

Alle medlemmerne er udpeget i personlig egenskab. De er ikke repræsentanter for PLO, regionerne eller tredjemand. Rådets medlemmer kommer fra hele Danmark, og derfor er det smart, at rådet har etableret sekretariat i Odense. Rådet har også holdt sit første møde.

Rådets formand er Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for Etisk Råd, og har en lang karriere i sundhedsvæsenet bag sig, blandt andet som adm. direktør for Kræftens Bekæmpelse. Rådet består herudover af to forskere, tre praktiserende læger og tre regionale embedsfolk. Der er oprettet et selvstændigt sekretariat placeret i Forskerparken i Odense. Det ledes af Frank Ingemann Jensen, som indtil sidste år var afdelingschef i Region Syddanmark, blandt andet med ansvar for almen praksis.

Læs kort nyhed om sekretariatets etablering på Syddanskeforskerparkers hjemmeside

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af nyhedsbrevetNYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

'Listevisning' og højestegrænse
Du kan finde opgørelsen over honorarafregningen til dit ydernummer på Sundhed.dk under "Sundhedsfagligt overblik". Den ”nye” placering pr. oktober 2021 kaldes "Listevisning".
 
"Listevisningen" vil indeholde en række dokumenter, der er tilknyttet dit ydernummer. Link til listevisning følger nederst i dette indlæg. 

For konkret at finde ud af, hvor dit ydernummer ligger i forhold til højestegrænsen, skal du se i det dokument, der er navngivet – ”§87 2022 1. kvartal”. I dette dokument er der en visning af det enkelte ydernummers forbrug i relation til regionsgennemsnittet på det samlede honorar, der indgår i § 93-opgørelsen – tidligere § 87. Overenskomstens § 93-opgørelse er det, der populært går under betegnelsen højestegrænsen. Dette er en fastsat grænse for indtjeningen i det enkelte ydernummer på maksimalt 25 % over gennemsnittet af alle ydernumre i regionen.

Det er fra maj 2022 muligt at se procenttallet fra 1. kvartal 2022 under rækken ”DAGTIDSRELATEREDE YDELSER (MAX 25 %)”. 

Det kan være vanskeligt at vurdere et samlet gennemsnit for hele 2022 ud fra tallet for 1. kvartal. Men hvis tallet for 1. kvartal 2022 er i nærheden af eller over 25% af gennemsnittet, kan det være en god anledning til at se, hvor ydernummeret ligger væsentligt over gennemsnittet for regionen på de enkelte ydelser.

Her finder du log på for ”Listevisning”

Tilbage til toppen af nyhedsbrevet