Gå til indhold

PLO'rientering 17/2022

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: PLO's nye it-løsning understøtter populationsomsorgen

30. september 2022


PLO's nye it-løsning understøtter populationsomsorgen

Klinik+ hedder den nye løsning, som alle klinikker kan få adgang til fra på mandag. Navnlig funktionen, som gør det muligt at kommunikere til udvalgte patientgrupper, rummer perspektiver for fremtiden.

Vi har i PLO de sidste år udviklet gode digitale løsninger til patienterne i et godt og tæt samarbejde med bl.a. Sundhedsministeriet. Her tænker jeg især på Min Læge-app og vores videoløsninger.

Nu er tiden kommet til at bygge løsninger, som gerne skal gøre det nemmere at være praktiserende læge.

På mandag lancerer vi derfor den nye løsning Klinik+, som er udviklet af PLO med midler fra Sundhedsministeriet. Det er et supplement til Min Læge-appen, som i første omgang gør det muligt at sende beskeder fra klinikken til bestemte målgrupper i egen population. Senere er det planen, at der kommer flere funktioner til. Det er også en ambition, at beskedløsningen skal kunne anvendes som et bredere værktøj til samarbejde med alle vores patienter - ikke kun patienter med Min Læge-app.

Målet er at gøre det nemt for kollegerne at få overblik over egen patientpopulation og foretage det opsøgende arbejde– det skal de nye digitale løsninger hjælpe os med. Løsningerne skal samtidig hjælpe os med at finde de patienter, som ikke kan de bruge digitale løsninger, så vi kan få fat i dem på gammeldags manér ved fx telefonopkald.

Jeg forestiller mig en nær fremtid, hvor klinikken med få klik kan finde frem til forskelligt definerede patientgrupper i en population og samtidig være i stand til at notificere eller foreslå patienterne at kontakte lægen, hvad enten det er på Min Læge-appen, på en sms eller en mail.

I den seneste tid har vi kørt en pilotafprøvning og resultaterne har været så positive, at vi nu er vi klar til at give alle praktiserende læger adgang.

I den første version af løsningen kan klinikken angive en specifik målgruppe baseret på alder og køn og sende en notifikation til patienterne. Det er samtidig muligt at koble beskeden med en hjælp til direkte elektronisk tidsbestilling.

I vaccinationsindsatsen kan dette bruges til at være opsøgende over for patienter i målgruppen med tilbud om eksempelvis influenzavaccination. Fra slutningen af oktober bliver det også muligt at fremsøge forældre med børn i aldersgruppen 2-6 år og invitere til tilbud om influenzavaccination.

Læs mere her om løsningen, og hvordan du kommer i gang.

For yderligere oplysninger kontakt:
Formand for PLO’s It- og Dataudvalg Trine Jeppesen
E-mail: tcj.plobest@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Yderligere variantopdaterede COVID-19-vacciner fra medio oktober

Den COVID-19-vaccine, som pt. anvendes til boostervaccination i almen praksis, er en variantopdateret vaccine kaldet original/BA.1. Der er kommet endnu en variantopdateret boostervaccine på markedet, som kaldes original/BA.4-5, som SSI har indkøbt og som vil være den vaccine, der leveres og anvendes fra medio oktober 2022.

Dette er baseret på en faglig vurdering fra Sundhedsstyrelsen, som kan læses her.

BA.1-boostervaccinen er, som tidligere angivet, opdateret med en omikron-virusvariant, mens BA.4-5-boostervaccinen er opdateret med to andre omikron-virusvarianter. De to boostervacciner anses af Sundhedsstyrelsen for at være sammenlignelige og gode, samt begge at have høj effekt mod alvorlig sygdom og død.

Med baggrund i vaccineskift kan der være patienter, som vil afvente COVID-19-booster med henblik på at få original/BA.4-5-boostervaccinen frem for original/BA.1-boostervaccinen. Dette er såvel Sundhedsstyrelsen som SSI klar over, både i forhold til dækning og vaccinespild. Dog angiver Sundhedsstyrelsen, at timing af vaccination er afgørende i forhold til stigende smittetal, hvorfor styrelsen anbefaler, at patienter bliver COVID-19-boostervaccineret, så snart der er mulighed for det.

Alle øvrige forhold – bestilling/levering, administration, honorering m.v. er uændrede.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Influenzavacciner til brug for vaccination mod privat betaling

PLO er meget opmærksom på de udbredte problemer med at levere vacciner til almen praksis og følger situationen tæt. Men vi skal henlede opmærksomheden på, at SSI trods leveranceproblemerne nu meddeler, at private aktører i begrænset antal kan købe influenzavacciner til privat salg fra uge 41.

Læs mere her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Chefkonsulent Dorthe Rodian
Telefon: 3544 8462, dar.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Regulering af honorarer pr. 1. oktober

Praktiserende lægers honorarer reguleres pr. 1. oktober med 3,03 %. Den nye honorartabel findes på PLO's hjemmeside.

På ovenstående link er det også muligt at hente en oversigt over de lokale aftaler, der er gældende i den region, praksis hører til, samt en honorartabel med gruppe 2-takster.

Reguleringen af honorarerne foretages på baggrund af to mekanismer:

 1. Inflation (”nettoprisindekset”) og
 2. lønudviklingen blandt de ansatte i regionerne (”den særlige reguleringsprocent for regioner”). Nettoprisindekset vægter med 25 %, og lønudviklingen på det regionale område vægter med 75 %.

Regulering i forhold til inflationen sker i henhold til den bagudrettede udvikling i inflationen det seneste halve år. Regulering i forhold til lønudviklingen på det regionale område sker to gange om året.

Den næste regulering sker 1. april 2023.

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent Mads Nørgaard-Madsen
Telefon: 3544 8451, mnm.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt DGE-modul om hypertension

Hypertensionsbehandling og behandlingsgrænser har ændret sig. DGE-modulet Hypertension handler om udredning, blodtryksmåling, risikovurdering samt behandlingsregimer. Der er fokus på hypertension uden anden væsentlig morbiditet (DM2, hjerte-kar-sygdom og lignende).

Alle vores DGE-moduler er godkendt som selvvalgt efteruddannelse, og du kan efter afholdelse søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Læs her om det nye modul om hypertension (plo-e.dk) – og læs her om de andre DGE-moduler, som PLO Efteruddannelse udbyder (plo-e.dk).

KGE-modul om hypertension
Hypertensionsmodulet findes også i en version for hele klinikken. Med OK22 må årsstatus for hypertension uddelegeres til praksispersonale. Med KGE-modulet bliver klinikken opdateret på de seneste retningslinjer for hypertensionsbehandling, og modulet kan hjælpe med at omlægge patienterne til praksispersonalet eller blot gennemgå de procedurer og retningslinjer, som klinikken har for hypertension.

Alle vores KGE-moduler er godkendt til refusion – også for praksispersonalet.

Læs her om KGE-modulet hypertension (plo-e.dk) – og læs her om de andre KGE-moduler, som PLO Efteruddannelse udbyder (plo-e.dk).

For yderligere oplysninger kontakt:
PLO-Efteruddannelse
Telefon: 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Lucille Rem opfordrer til at stille op: ”Kollegialt fællesskab, forståelse, indflydelse og meget mere får du ved at være en del af PLO's repræsentantskab”
Jeg vil opfordre alle, der kunne have lyst til at deltage i det fremtidige arbejde med at forme vores arbejdsvilkår og muligheder i almen praksis, til at stille op til det kommende valg til PLO's repræsentantskab.

Jeg har siddet som repræsentant i to år. Det var overvældende i starten, hvor der skulle skabes et overblik over, hvad der egentlig foregik. Arbejdet i PLO spænder ekstremt bredt, men arbejdet giver samtidig et indblik i, hvordan aftaler bliver skabt, og hvorfor de udformes, som de gør. Indsigt giver overblik og hjælper på arbejdsglæden, ligesom indflydelse gør.

Jeg har sidenhen siddet i møder med vicedirektører for hospitaler, repræsentanter for patientforeninger, borgmestre og mange flere. Det er så vigtigt, at vi er til stede og forklarer alle de andre samarbejdspartnere med flere, hvorfor vi skal være med og have en stemme og dermed indflydelse.

Derfor er der brug for, at alle, der har lyst stille op til valget, gør dette, så vi sikrer, at vi får dækket alle vores pladser og kan gøre vores indflydelse gældende.

Arbejdet i PLO er spændende, udfordrende, meningsgivende og indimellem frustrerende, men det er det hele værd i sidste ende.

Lucille Rem, bestyrelsesmedlem, PLO-Hovedstaden

Find kontaktinfo på Lucille Rem og de andre repræsentanter i PLO-Hovedstaden.

OM VALGET I PLO-Hovedstaden

 • Frist for at stille op: 14. november kl. 12 – læs mere (link ikke længere aktivt).
 • Medlemsmøde: 7. november kl. 17, Kbh (link ikke længere aktivt).

Tjek, om du har den rette åbne-/lukkestatus den 5. oktober 2022
Som følge af praksis’ besvarelse af lægedækningsundersøgelsen vil mange praksis opleve at blive åbnet for tilgang af patienter den 5. oktober 2022.

Har du den 5. oktober ikke den rette åbne-/lukkestatus, skal du kontakte økonomienheden/yderregisteret i Region Hovedstaden på tlf. 3866 6007, tast 2 - eller skrive til csuyderalmen@regionh.dk

Du kan i øvrigt altid ændre din status for åbne- og lukkegrænser ved at ringe eller skrive til yderregisteret. Du har mulighed for at læse mere om åbnegrænser og lukkegrænser for praksis her.

Samlet vil der blive åbnet for tilgang for godt 14.250 nye patienter fordelt på 138 praksis i regionen. Det betyder, at mere end hver femte praksis i regionen har valgt at åbne for tilgang af flere patienter.

Afviste regninger på et usikkert grundlag? Indsend gerne eksempler til PLO-Hovedstaden
Oplever du at få afvist regninger, og er du usikker på, om regningerne er afvist på et rigtigt grundlag, efter at du har gjort indsigelse eller drøftet dem med Region Hovedstaden? Så vil vi i PLO-Hovedstaden gerne have eksempler indsendt i en anonymiseret form til vurdering og eventuel drøftelse med Region Hovedstaden.

Baggrunden for dette er Region Hovedstadens anvendelse af såkaldt forvalidering, hvorved de sætter algoritmer i LUNA til automatisk at afvise visse kombinationer af afregninger, fx to grundydelser samme dag, selv om denne kombination er mulig under visse betingelser.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra Region Hovedstaden, hvilke forvalideringer der anvendes – så derfor må vi gå denne lidt omvendte vej for at få eksemplerne frem på afviste regninger, hvor der er et usikkert eller tvivlsomt grundlag for afvisningen.

Så indsend gerne disse eksempler til PLO-Hovedstaden på plo-h@dadl.dk. Husk at anonymisere de indsendte oplysninger, så ingen personidentificerbare informationer slipper med.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Sjælland

Ny lægevagt i Sjælland – ring 1818
Den 1. oktober 2022 overtager Region Sjælland ansvar og drift af lægevagten. Det sker i henhold til indgået aftale om regional hjemtagelse af Lægevagt Sjælland, som du kan læse mere om her.

Fra lørdag den 1. oktober er telefonnummer til lægevagt, skadestelefon og psykiatrisk skadestue 1818.

Medlemsmøde og efterfølgende fest, hvor trivsel og kollegialitet sættes i højsæde – 4. november 2022
Der afholdes fredag den 4. november medlemsmøde og valgmøde med efterfølgende middag på Sørup Herregård. Der er påtænkt et medlemsmøde med indlæg om såvel Aftale 25 (Overenskomst 2025) og DSAM's professionsetik samt mulighed for kollegial trivsel.

Tilmelding: 22604 - PLO-Sjælland - Efterårets ordinære medlemsmøde, 04.11 17:00 - 19:00, Sørup Herregaard - Minside (laeger.dk) (link ikke længere aktivt).


Diana Jensen opfordrer til at stille op: ”Vigtigt, at vores bestyrelse er så bredt repræsenteret som muligt”
Så står vi igen foran et valg til PLO-Sjælland. Der skal vælges seks repræsentanter og seks suppleanter for en to-årig periode. Alle 12 arbejder med i bestyrelsen og har mulighed for at præge det arbejde.

Almen praksis står allerede nu over for store udfordringer - lægemangel i flere områder, stigende antal læger, som er truet af udbrændthed, eller måske allerede er udbrændte, en sekundærsektor, som er maksimalt presset og deraf stigende udfordringer med afviste patienter, en alderssammensætning, som de kommende år vil medføre en massiv stigning i antallet af ældre borgere med multisygdom.

I PLO-Sjælland har vi de senere år haft stor fokus på trivsel i almen praksis, på rekruttering og fastholdelse og at fastholde det gode arbejdsliv i almen praksis. De kommende år bliver spændende, nu hvor PLO skal sidde med ved bordet i de nye sygehusklynger, hvor vi vil arbejde for at sikre de praktiserende lægers interesser.

For at kunne varetage dette arbejde er det vigtigt, at vi har en god og bredt forankret bestyrelse i PLO-Sjælland, og hvor der vil være nok kræfter til at løfte opgaven, så det bliver et overkommeligt arbejde for alle. Et arbejde, der varetages ved siden af arbejdet i en ofte travl hverdag i vores lægepraksis.

Samtidig er det vigtigt, at vores PLO-bestyrelse er så bredt repræsenteret som muligt, helst med repræsentanter fra alle områder i regionen, da der kan være store forskelle på arbejdsbyrden afhængig af, hvor man sidder henne i regionen.

Så hvis du tænker, at du gerne vil arbejde for at få indflydelse på vores arbejde i almen praksis i de kommende år og være med til at præge, hvad almen praksis skal stå for i fremtiden, så meld dit kandidatur på plo-sjaelland@dadl.dk frem til d. 11. november 2022 kl. 12.

Diana Jensen, bestyrelsesmedlem, PLO-Sjælland

Find kontaktinfo på Diana Jensen og de andre repræsentanter i PLO-Sjælland.

OM VALGET I PLO-SJÆLLAND

 • Frist for at stille op: 11. november kl. 12 – læs mere (link ikke længere aktivt).
 • Medlemsmøde 4. november kl. 17 i Ringsted (link ikke længere aktivt).

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO Nordjylland

Konstantinos Kakulidis opfordrer til at stille op: ”Du har selv indflydelse på, hvad du involveres i, og du kan forvente sparring fra de erfarne kræfter og fra PLO-Nordjyllands sekretariat”
Kære nordjyske kollegaer og venner;
Mit navn er Konstantinos, jeg har været praktiserende læge i 22 år.

Jeg stiller selvfølgelig op igen til valget i november, da jeg synes, at rollen som repræsentant er ekstremt spændende. Desuden føler jeg, at jeg repræsenterer mine medlemmer på bedste vis og får direkte indflydelse.

Da jeg valgte at involvere mig i arbejdet i PLO-Nordjylland, havde jeg fra starten tiltænkt min rolle som værende af sekundær karakter, da jeg ønskede at holde øje med, hvad der foregår, men samtidig lave så lidt som muligt og minimere min arbejdsindsats. Det er ikke, fordi jeg er dovent anlagt, men jeg havde nok at se til med mine 5000 patienter, en ung kompagnon og almen medicinsk uddannelseskoordinatorfunktion.

De sidste 10 år har udviklet sig i forskellige retninger for os praktiserende læger. Der har været meget turbulens og for lidt fokus på vores arbejde fra magthaverens side – det være sig såvel regioner som skiftende regeringer.

Opsigelse af ydernumre, giftige sammenstød med regioner og diverse sundhedsministre med manglende fokus på vores arbejde, oplevelsen af at blive forbigået ved overenskomstforhandlinger etc.

Det har ikke altid været sjovt og helt sikkert ikke konstruktivt eller befordrende at være praktiserende læge, men jeg føler personligt, at nu sker det for os: Vi har medvind, vi er i fokus, vi er problemknusere, vi er fremtidens vidunderbørn og bindeled i et moderne sundhedsvæsen.

DERFOR: Fortvivl ikke!

Selv om PLO-møder måske kan fremstå som decideret kedelige i perioder, og deltagelse i diverse udvalg kan trække tænder ud, så fylder de få timer på årsbasis.

Til gengæld er der mindst fem virkeligt gode grunde til at engagere sig som repræsentant:

 1. Man har altid sidste update på, hvad der rører sig i vores sektor
 2. Man får indflydelse på både lokal og national PLO-politik
 3. Man får mulighed for indflydelse på fremtidige arbejdsopgaver inkl. lægevagten
 4. Man får socialt samvær med andre kolleger og unik viden om arbejdsmæssigt og overenskomstmæssigt stof og forhandling

…og endelig kan den underholdningsmæssige værdi på nogle af møderne være på niveau med antidepressiv behandling. Der er møde i PLO-Nordjyllands bestyrelse ca. en gang om måneden med pause om sommeren. Vi spiser et godt måltid sammen og afholder derefter vores møde.

Anbefales på det kraftigste
Jeg startede som en doven hund og er muligvis ved at udvikle mig til en sovende bjørn. Men stadigvæk har jeg følt, at min mening og indflydelse har været både respekteret og brugt til konstruktive forhandlinger.

De sidste to år, hvor jeg har været medlem af repræsentantskabet, har jeg øget min arbejdsindsats med cirka 10 procent. Men stadigvæk har jeg kunnet overkomme mit arbejde i PLO uden problemer, da det ikke fylder ret meget.

Hvis du overvejer at stille op, men frygter at stå med for meget politisk ansvar for hurtigt, så fortvivl ikke: Du har selv indflydelse på, hvad du involveres i, og du kan forvente sparring fra de erfarne kræfter og fra PLO-Nordjyllands sekretariat. Som repræsentant understøttes du nemlig af det kompetente nordjyske personale – Lotte, Katharina og Camilla. De er uundværlige, laver en stor del af arbejdet og gennemgår en personlig udvikling i PLO-regi sammen med os.

Det kan jeg slet ikke klare at miste.

Håber, at så mange som muligt melder sig - så vil jeg gerne være personlig tutor for alle sammen. Vi ses!

Konstantinos Kakulidis, bestyrelsesmedlem, PLO-Nordjylland

Find kontaktinfo på Konstantinos og de andre repræsentanter i PLO-Nordjylland.

OM VALGET I PLO-NORDJYLLAND

 • Frist for at stille op: 16. november kl. 12 (link ikke længere aktivt).
 • Medlemsmøde: 3. november kl. 17 i Aalborg (link ikke længere aktivt).

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Midtjylland

Allan Høg Poulsen opfordrer til at stille op: ”Inspirationen, indsigten og glæden ved PLO-arbejdet har medført en endnu større arbejdsglæde i min dagligdag i praksis”
Hvordan har det været at blive en del af PLO's repræsentantskab samtidigt med at være relativt ny-nedsat praktiserende læge?

Om kort tid er der igen valg til PLO´s repræsentantskab her i efteråret, og dermed skal vi vælge nye repræsentanter for de næste to år til vores organisation.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i vores brancheorganisation. Repræsentantskabet har ansvaret for interessevaretagelsen for at sikre de bedst mulige forhold for vores medlemmers dagligdag. Denne interessevaretagelse foregår på forskellige niveauer, såvel på nationalt plan samt regionalt og kommunalt.

Som PLO-repræsentant får man muligheden for at bidrage direkte på alle niveauer i vores organisation, hvis overordnede formål er defineret i vedtægternes §2 ”...at varetage de alment praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser. ”

Personligt har jeg altid haft en interesse i fagpolitisk arbejde. Jeg nærer en stor interesse for at analysere og forbedre processer i vores sundhedsvæsen til gavn for mine kolleger, patienterne og min egen dagligdag.

Min nysgerrighed for at stille op til PLO’s repræsentantskab har været den store interesse, der er fra myndighederne i forhold til, at almen praksis skal tage et større ansvar og løfte flere og flere opgaver. Derfor finder jeg det både interessant og enormt vigtigt, at vi fra lægefaglig side får mulighed for at drøfte og påvirke de ideer, som andre aktører måtte have på vores vegne.

Hvordan har det så været at blive en del af PLO’s repræsentantskab samtidigt med at være relativt ny-nedsat praktiserende læge?

Hvervet som PLO-repræsentant og arbejdet i PLO-M er både givende og meningsfuldt. Som nyvalgt PLO-repræsentant kan strukturen selvfølgelig være overvældende i starten. Men man er flankeret af et meget stærkt sekretariat, hvor der næres en stor bevidsthed omkring, at nye repræsentanter skal introduceres og efterfølgende løbende tilbydes sparring i forhold til arbejdet og forventningerne til PLO-arbejdet.

Ydermere er der etableret en mentorordning, hvor man kobles sammen med en erfaren PLO-Midtjyllands repræsentant, som kan guide og tilbyde den fornødne sparring i det fagpolitiske arbejde.

Til trods for en travl hverdag i praksis, som vi alle kender, så har arbejdet i PLO’s fagpolitiske regi været enormt meningsfuldt - man udfordres og tvinges til at reflektere over de processer i vores hverdag, som man nemt tager for givet. Jeg er blevet inspireret af både dygtige kolleger, men også af de samarbejdspartnere, som ønsker vidensdeling om vores indflydelse og arbejdsopgaver. Især af gode kolleger, som ser praksislivet fra en anden vinkel end jeg selv - det giver stof til eftertanke og refleksion i forhold til mit eget arbejdsliv.

Jeg har på intet tidspunkt set mit arbejde i PLO-regi som en hindring for at drive mit daglige virke som praktiserende læge i et 3-læges kompagniskab med en vanlig fem dages arbejdsuge i praksis. Tværtimod har inspirationen, indsigten og glæden ved PLO-arbejdet medført en endnu større arbejdsglæde i min dagligdag i praksis.

I praksis er vi vant til, at vi i vores klinikker har stor indflydelse og hurtigt kan justere, hvis der er behov. I det fagpolitiske arbejde skal man være udstyret med en mere tålmodig tilgang, da det ofte tager tid at få lov til at påvirke en given dagsorden i sundhedsvæsnet. Men det er min klare opfattelse igennem de seneste to års engagement, at vores indflydelse er efterspurgt. Alle samarbejdspartnere er klar over, hvilken central rolle almen praksis har for sundhedsvæsnets drift, og det er ikke blevet mindre med de aktuelle sundhedsudfordringer, som regioner og kommuner står overfor.

PLO inviteres i hyppigere sammenhænge, og vores inputs er ønskede. Vi skal være til stede og arbejde med, når det giver mening. Og derfor har vi brug for dig!

Antallet af de regionale repræsentanter i PLO afgøres af medlemstallet i regionen. Det vil aktuelt sige, at vi i seneste valgperioder har haft 11 repræsentanter i Region Midtjylland, der med sekretariatsbetjening udgør PLO-Midtjylland.

For at levere et overslag af arbejdet i dette regi så afholdes der 9-10 årlige PLO-Midtjylland-møder, og ved to årlige nationale PLO-møder samles hele repræsentantskabet og den nationale bestyrelse samt direktion og sekretariat.

PLO-Midtjylland er involveret i mange forskellige udvalg og arbejdsgrupper, og som ny kan det være svært at få et overblik over hele strukturen, og det forventes der heller ikke, at man har fra start. Vi fordeler arbejdet mellem os og sikrer, at man får mulighed for at lære og udvikle sig i det fagpolitiske felt.

Om du er ny eller erfaren spiller ingen rolle, men har du et ønske om muligheden for at påvirke hverdagens rammer i almen praksis, både for dig selv og dine kolleger, så vil jeg klart opfordre dig til at stille op til valget som PLO-repræsentant.

Skulle du have interesse, men behov for at vide mere, inden du ønsker at opstille, så står jeg selvfølgelig til rådighed på telefonen eller over en kop kaffe for uddybende informationer eller kommentarer.

Allan Høg Poulsen, bestyrelsesmedlem, PLO-Midtjylland

Find kontaktinfo på Allan Høg Poulsen - og de andre repræsentanter i PLO-Midtjylland.

OM VALGET I PLO-MIDTJYLLAND

Frist for at stille op: 8. november kl. 12 – læs mere (link ikke længere aktivt).
Medlemsmøde: Torsdag 27. oktober kl. 17.00 i Silkeborg.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Syddanmark

Michael Christensen opfordrer til at stille op: ”Du møder spændende kolleger, deltager i interessante diskussioner, videndeler, arbejder for bedst mulige vilkår”
Ved seneste valg blev jeg valgt som suppleant i PLO-Syddanmarks repræsentantskab. Det har været og er meget givtigt at arbejde med det fagpolitiske i PLO-Syddanmark.

Interessevaretagelsen udmøntes i dagligdagen på mange forskellige niveauer nationalt, regionalt og kommunalt. Som indvalgt PLO-repræsentant træder man ind i PLO´s højeste myndighed, repræsentantskabet, og får dermed chancen for at bidrage direkte på alle niveauer.

Mit arbejde i Vagtudvalget
Det var et stort ønske for mig at varetage medlemmernes interesse i vagtudvalgsarbejdet, og ved konstitueringen i 2020 blev jeg valgt ind i Vagtudvalget.

Det har været en spændende periode, hvor PLO-Syddanmark og Region Syddanmark har haft hårde forhandlinger om lægevagtsaftalen.

Vagtudvalget har lavet en plan for en evt. konflikt, og det er forsøgt at gøre en ny aftale så god som mulig for medlemmerne ved fx en aftale om mindsteløn for kørevagterne, og at få færre konsultationssteder, som ligger tættere ved de større byer.

Alt med henblik på at øge sikkerheden og højne kvaliteten samtidig med, at det reducerer antal af lægerne på vagt.

Sparring og samvær med andre læger
Til møderne i PLO-Syddanmark er der mange spændende diskussioner med andre politisk aktive læger. En berigende og interessant sparring samtidig med, at jeg forsøger at gøre min indflydelse gældende. Vidensdeling om faglige og fagpolitiske emner har jeg fundet lærerigt, og hvor kommunikationen har stor betydning for, hvordan man bedst bliver hørt og kommer frem med budskabet.

Indsats mod stråmandsklinikker
En af mine mærkesager har været at bekæmpe stråmandsklinikkerne, som har mange ydernumre, men ikke deltager i undervisning, læring og vidensdeling og ligeledes ikke fuldt i lægevagtarbejdet. Jeg tror ikke, at det er optimalt for hverken patienterne eller den faglige kvalitet, at der konstant er skiftende læger for patienten. Jeg er bekendt med, at patienterne skifter væk fra stråmandsklinikkerne på grund af utilfredshed med behandlingen hos dem.

Det er vigtigt, at PLO-Syddanmarks repræsentantskab er bredt sammensat, så har du interesse for det fagpolitiske felt, vil jeg til enhver tid opfordre mine kolleger til at stille op til PLO-Syddanmarks repræsentantskab.

Du møder spændende kolleger, deltager i interessante diskussioner, videndeler, arbejder for bedst mulige vilkår for PLO-Syddanmarks medlemmer.

Michael Christensen
Suppleant i PLO-Syddanmarks bestyrelse

Find kontaktinfo på Michael Christensen og de andre repræsentanter i PLO-Syddanmark.

OM VALGET I PLO-SYDDANMARK

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering