Gå til indhold

PLO'rientering 17/2023

Nyhed PLO

Formanden fortæller om vækst i almen praksis, og du mindes om fristen 23. oktober kl. 12 for Lægedage, sæsonvacciner til egenbetaling, kurser 2024 og databehandleraftale og DNHF. Desuden er der nyt fra PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Person peger på synstavle. Der anes en person der kigger på
INDHOLD
  • Nyt fra bestyrelsen: Stor vækst i almen praksis
  • Bestilling af sæsonvacciner til egenbetaling
  • Meld dig til Lægedage inden 23. oktober kl. 12
  • Kursusudbuddet for 2024 er klar
  • Sender du henvisninger via DNHF, skal du snart indgå databehandleraftale
  • Nyt fra PLO-Hovedstaden
  • Nyt fra PLO-Sjælland

NYT FRA BESTYRELSEN

Opdateret prognose: Stor vækst i almen praksis

Som nævnt i forrige udgave af PLO’rientering ser det ud til, at den økonomiske ramme for almen praksis i år bliver overskredet. 

En opdateret prognose på baggrund af aktiviteten de første otte måneder af året viser, at der kan forventes en rammeoverskridelse på 1,5 pct. Jeg skal understrege, at det alene er en prognose, og at der er meget usikkerhed om tallene. Det endelige aktivitetsniveau kan både blive højere og lavere. 

Prognosen bliver opdateret løbende resten af året, og PLO’s medlemmer vil naturligvis blive holdt tæt orienteret. 

Ved overskridelser ud over 0,6 pct. af rammen vil der ske en nedjustering i reguleringen af honorarerne det efterfølgende år. Der bliver således ikke nødvendigvis tale om, at praktiserende læger skal tilbagebetale noget beløb. Det vil derimod kunne mærkes på de ellers aftalte honorarstigninger i 2024, der bliver mindre.

Der er mange årsager til, at vores aktivitet er steget så meget i år: Flere lægekapaciteter bliver besat, og overalt i sundhedsvæsenet ser vi ekstra aktivitet efter Covid-19. Fx havde vi i begyndelsen af året et udbrud af streptokokinfektioner, der øgede vores aktivitet med, hvad der svarer til 0,24 pct. af den økonomiske ramme. Og aktuelt har vi et udbrud af kighosteepidemi. Efterspørgslen efter Wegovy har medført ekstra mange konsultationer og blodprøver og har i sig selv genereret meraktivitet for et beløb, der svarer til 0,74 pct. af rammen.

I stedet for at fokusere på enkeltstående faktorer vil jeg dog bevæge mig lidt op i helikopteren: Tallene afspejler, at efterspørgslen efter ydelser i almen praksis er stigende, og sådan vil det blive ved med at være de næste mange år. 

Vi er vidner til den omstilling til øget aktivitet i det nære sundhedsvæsen, som alle eksperter har forudsagt, og som Sundhedsstrukturkommissionen skal komme med løsningsforslag til at håndtere. Den omstilling hverken kan eller skal vi forsøge at bremse.

Svaret på udfordringen er – i min og bestyrelsens optik – derfor at investere i vækst og udvikling i almen praksis. Det er præcis, hvad PLO politisk arbejder for. Og det vil vi blive ved med: Der skal være mange flere praktiserende læger i fremtiden, nemlig 5.000 (ca. 1.500 flere end i dag), som Folketinget aftalte i maj 2022.

Jeg har fået mange reaktioner fra medlemmer, som er utilfredse med udsigten til at blive ramt af en modregning. Det kan jeg godt forstå, og jeg deler den fuldt ud. Både som formand og som praktiserende læge.

Mange spørger, hvad PLO vil gøre ved situationen, og det vil jeg gerne prøve at forklare nærmere:

PLO har været i dialog med Danske Regioner om mulige fælles skridt, der kan tages for at reducere aktiviteten i almen praksis. Ikke fordi vi mener, det er ønskværdigt. Men fordi det er bedre at foretage en bevidst og aftalt prioritering mellem overenskomstens parter af, hvor aktiviteten i almen praksis resten af året skal begrænses, end at en række praktiserende læger individuelt foretager nogle valg og dispositioner, der risikerer at ramme skævt.

Vi vil holde fast i denne dialog med Danske Regioner, men jeg må være ærlig og sige, at det virker meget usandsynligt, at vi kan blive enige om fælles tiltag. Regionerne vil helst sætte vores honorarer ned her og nu, og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere. 

Flere medlemmer har efterspurgt en klar udmelding fra PLO om, hvad de skal gøre for at reducere aktiviteten. Her er jeg nødt til at være meget tydelig: Som landets konkurrencelovgivning er, kan PLO efter alt at dømme ikke ensidigt opfordre sine medlemmer til at begrænse aktiviteten. Hvis vi alligevel gør dette, risikerer vi et alvorligt retligt efterspil. 

Vi er i færd med at undersøge rammerne for, hvor meget vi må. Indtil da har vi besluttet, at vi hverken centralt, regionalt eller på andre niveauer vil opfordre til prioriteringer af aktiviteterne i almen praksis. 

Når vi kommer til 2024, må vi se på, om der faktisk kommer en overskridelse af rammen og genoptage dialogen med Danske Regioner om, hvordan den ekstra sygelighed og epidemier skal håndteres i forhold til den beskrivelse heraf, som vi har i vores aftale.

Men lad mig holde fast i det helt overordnede perspektiv: Hverken PLO eller hver enkelt praktiserende læge har en chance for alene at foretage de nødvendige prioriteringer i omsorgen for patienterne, som efterspørger flere og flere lægekontakter samtidigt med, at sygehusene prioriterer benhårdt i deres opgaver.

Jørgen Skadborg,
formand for PLO,
jsk.plobest@dadl.dk

Tilmeld dig Lægedage inden 23. oktober kl. 12

Over 2200 har allerede tilmeldt sig Lægedage 13.-17. november, men der er stadig ledige pladser og mulighed for at sammensætte et spændende program.

Temaet er: Arvesølv og nybrud – hvad tager vi med ind i en bæredygtig fremtid for almen praksis?

Læs mere og tilmeld dig på Lægedage.dk

Tilmeldingen lukker den 23. oktober kl. 12. Herefter er det ikke muligt at tilmelde sig

For yderligere oplysninger:
Lægedageteamet
Telefon: 3544 8416, Lægedage@dadl.dk

Bestilling af sæsonvacciner til egenbetaling

Statens Serum Institut oplyser, at der åbnes for bestilling af influenzavacciner til egenbetaling fredag d. 6. oktober. Covid-19-vacciner til egenbetaling kan forudbestilles allerede nu.

Læs mere om bestilling og levering her på SSI.dk

For yderligere oplysninger: 
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Kursusudbuddet for 2024 er klar

I denne uge sender PLO-Efteruddannelse kursuskataloget for læger ud til alle klinikker. Bagest i kataloget er en oversigt over kurser til praksispersonale.

Vi har erfaring for, at personalet i højere grad kigger efter kurser på nettet, og derfor har vi i år valgt ikke at trykke og distribuere kataloget til praksispersonale.

Kataloget med lægekurser og kataloget med praksispersonalekurser ligger tilgængeligt på PLO-E.dk og alle kurser fremgår også af PLO-Efteruddannelses kursusoversigt

For yderligere oplysninger:
PLO-Efteruddannelse
Telefon 3544 8416, Kurser.plo@dadl.dk


Sender du henvisninger via DNHF, skal du snart indgå databehandleraftale

Fra Region Syddanmark har PLO modtaget nedenstående information, som er relevant for alle PLO’s medlemmer, der sender henvisninger til Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF). PLO er ikke involveret i arbejdet, men videreformidler informationen, som det er vigtigt, at man forholder sig til:

”For at sende patientoplysninger via DNHF er det et krav, at alle klinikker skal lave en databehandleraftale med Region Syddanmark, som drifter DNHF-systemet på vegne af de fem regioner. For at gøre det lettest har regionerne lavet en simpel løsning. På en hjemmeside kan alle, der sender henvisninger, let og hurtigt indgå den obligatoriske databehandleraftale. Der er lovkrav om, at der skal indgås en sådan aftale mellem den enkelte klinik som dataansvarlig og Region Syddanmark som databehandler på DNHF.

Hjemmesiden hedder www.flds.dk (Fællesregional Løsning til Digital Signering), og har den ene funktion, at hver klinik kan logge på hjemmesiden og herefter digitalt underskrive databehandleraftalen. Både login og underskrift sker ved hjælp af MitID. 

Praktiserende læger vil modtage et infobrev i din digitale postkasse, når aftalen ligger klar til at blive underskrevet. De skal derfor afvente nærmere information. 

Når hjemmesiden går i luften, sender Region Syddanmark et informationsbrev på vegne af Danske Regioner. Brevet giver information om forpligtigelsen til at indgå en databehandleraftale med Region Syddanmark samt vejledning i at logge ind på hjemmesiden og underskrive aftalen. Her finder man også kontaktoplysninger ift. support. Løsningen er testet hos flere brugere ude i praksis, og det er håbet, at løsningen findes simpel og let.”

For yderligere oplysninger: 
Supporten hos Region Syddanmark, 
flds@rsyd.dk

NYT FRA PLO-HOVEDSTADEN

Suppleringsvalg: tidsplan, frist for opstilling mv. 

Der afholdes her i efteråret 2023 suppleringsvalg til PLO-Hovedstaden iht. PLO's vedtægter § 14.

Der skal vælges et antal suppleanter, idet der udelukkende er valgt repræsentanter på nuværende tidspunkt.

Opstillingsfristen er den 13. november 2023 kl. 12.00. Du stiller op ved at sende en e-mail til plo-h@dadl.dk, og du skal ved opstillingen udfylde et selvdeklareringsskema.

Læs mere her

14 kapaciteter i opslag

Der er lige nu 14 kapaciteter i opslag eller lige på vej til at blive annonceret.
Opslagene er i følgende kommuner/planlægningsområder:

Amager(1), Bispebjerg (1), Egedal (2), Gentofte (1), Glostrup (1), Gribskov (2), Høje-Taastrup (1), Ishøj (1), Rødovre (1), Valby (1) og Vallensbæk (2).

Opslagene kan ses her hos regionen, hvor du finder flere oplysninger, frister, formular til ansøgning hos Region Hovedstaden og kontaktinformationer til kommunerne samt PLO-K.

Husk medlemsmøde 6. november kl. 17-19.30 i Holte

På mødet kan medlemmerne drøfte PLO’s forhandlingsoplæg til Aftale25 med PLO's formand Jørgen Skadborg. Dagsorden til mødet udsendes til medlemmerne pr. mail. 

Der er middag efter mødet, som vi håber, du har lyst til at deltage i. 

Tilmeld dig senest 3. november

Husk at angive, om du deltager i middagen, samt om du har særlige kosthensyn. Der er frist for tilmelding den 3. november 2023. 

Frist 2. november til Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget behandler ansøgninger om delepraksis uden for lægedækningstruede områder samt forlængelse af delepraksistilladelser, ansøgninger om generationsskifteaftaler, ansøgninger om lavere patientantal under 1.600 af særlige grunde, ansøgninger om forhøjelse af patientantal over 2.700 samt ansøgninger om fristforlængelse for besættelse af kapacitet. 

Næste møde holdes den 5. december, og der er frist for ansøgninger den 2. november 2023. 

Ansøgninger sendes til csu@regionh.dk, att. Samarbejdsudvalget vedr. almen praksis. 

Af Overenskomst om Almen Praksis fremgår det, at almen praksis i lægedækningstruede områder i henhold til praksisplanen har en række udvidede muligheder. bl.a. i form af mere fleksible rammer for ansættelse af læger og adgang til etablering af delepraksis.

NYT FRA PLO-SJÆLLAND

TeleKOL udrulles i Sjælland – henvisning af patienter

Praktiserende læger i Sjælland kan nu henvise relevante borgere til tilbuddet TeleKOL.

Der er foreligger en national platform til telemedicinske løsninger, og Sjælland er nu klar med TeleKOL til borgere med meget svær KOL (Gold D).

Målet er, at 800 borgere i løbet af de næste 12 måneder tager imod tilbuddet om hjemmemonitorering. 

Læs mere om målgruppe, henvisning og den praktiserende læges rolle hos regionen