Gå til indhold

PLO'rientering 20/2021

Nyhed PLO

Nyt fra bestyrelsen: Nyt udspil med gode bud på bekæmpelse af lægemangel i almen praksis

29. oktober 2021

Nyt fra bestyrelsen: Nyt udspil med gode bud på bekæmpelse af lægemangel i almen praksis

Regeringen præsenterede i denne uge et politisk udspil, som bl.a. indeholdt initiativer, der skal forbedre lægedækningen i almen praksis. Flere af forslagene har PLO støttet og presset på for gennem mange år.

I udspillet ”Tættere på II– sundhed, uddannelse og lokal udvikling" vil regeringen:

  • Omlægge hoveduddannelsen i almen medicin, så uddannelseslægerne tilbringer et halvt år længere i almen praksis og et halvt år kortere på sygehus.
  • Placere flere af hoveduddannelsesforløbene i lægedækningstruede områder.
  • Give regionerne mulighed for at økonomisk tilskud til praktiserende læger, som fx ansætter praksispersonale for at tage flere patienter ind.
  • Lempe reglerne for etablering af regionsklinikker og fremme udbredelsen af licensklinikker.

Det er meget positivt, at regionerne med dette udspil vil få en hjemmel til lokale, håndholdte løsninger til praktiserende læger i områder med dårlig lægedækning. Dette er ganske bemærkelsesværdigt efter mange år, hvor man ikke har villet bruge den slags økonomiske værktøjer til bedre lægedækning.

Jeg er meget enig i, at licensklinikker, hvor lægen kan fokusere på lægearbejde, mens regionen tager sig af det administrative, kan være en fornuftig løsning for nogle af de unge kolleger, der måske tøver med at købe egen klinik, især fordi det vil være en regionsetableret klinikform, hvor lægen har en option på at overtage klinikken, og man derved øger chancen for, at patienterne får en fast læge i området. De andre nødløsninger, udbud eller regionsklinikker har det med at give meget variabel vikardækning.

Regeringen vil omlægge hoveduddannelsen i almen medicin, så de unge læger arbejder et halvt år længere i almen praksis og tilsvarende kortere tid på hospital. Det er ærgerligt, at regeringen lancerer et obligatorisk og i øvrigt fornuftigt uddannelseselement under den misvisende overskrift ”praksispligt”, men det ændrer ikke ved, at forslaget giver fagligt god mening, og at det til en vis grad vil styrke kapaciteten i almen praksis. 

Vi savner dog i udspillet det bedste greb til at komme lægemanglen til livs på den lange bane, nemlig at man sikrer, at der uddannes tilstrækkeligt mange speciallæger i almen medicin i de kommende år. Aktuelt oprettes der 350 hoveduddannelsesforløb i almen medicin om året. PLO og Lægeforeningen ønsker dette tal op på 400, så vi kan sikre, at vi er læger nok til at passe det stigende antal ældre, multisyge og kronisk syge patienter frem mod 2030. 

Læs Lægeforeningen og PLO's fælles pressemeddelelse her.

For yderligere information kontakt 
Formand Jørgen Skadborg 
jsk.plobest@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


PLO har en række tilbud til medlemmer, der er udbrændte og/eller kriseramte


Hvis du er presset eller kriseramt, har du mulighed for gratis samtaler hos psykolog eller en læge i PLO's krisekorps. 

Hvis du er presset fx pga. stor arbejdsbelastning, hårdt psykisk arbejdsmiljø, personalesag, klagesag, arbejdsskade mv., kan du få hjælp hos en erhvervspsykolog. 

PLO tilbyder også et forløb med en coach, der selv er praktiserende læge, og som derfor kan hjælpe med bl.a. sparring og vejledning af klinikdrift, så du bliver mindre stresset i din hverdag.

Du er meget velkommen til at ringe til Administrationsudvalgets sekretariat, hvis du har brug for hjælp til at afklare, hvilke tilbud du kan få mest gavn af på tlf.: 3544 8390.

Læs mere om PLO's tilbud her.

For yderligere information kontakt 
Administrationsudvalgets sekretariat
Tlf.: 3544 8390, adm.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Bliv kaffemødementor

Har du lyst til at gøre en forskel og give en yngre lægekollega eller studerende sparring?

Lidt om formatet:

  • Vær med til at markedsføre almen praksis som et godt karrierevalg.
  • Tilbyd en enkelt uformel samtale over en kop kaffe i din praksis.
  • Mødet er én gang og varer i ca. 1 time.
  • Det er frivilligt og ulønnet at være kaffementor.

Tilmelding: skriv til plo@dadl.dk med ”kaffemødementor” i emnefelt. 

Læs mere: Bliv mentor i kaffemødementorordningen | læger.dk (laeger.dk)

For yderligere information kontakt 
konsulent Ulrikke Bryde-Nielsen 
3544 8456, ubn.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Webinar om lægefaglig journalføring

Få opdateret din viden om journalføring, når Styrelsen for Patientsikkerhed afholder gratis webinar den 30. november om de nye journalføringsregler. 

Webinaret henvender sig til alle læger, der gerne vil have opdateret sin viden om journalføring, ikke mindst i lyset af, at der den 1. juli trådte en ny journalføringsbekendtgørelse og to nye journalføringsvejledninger i kraft: Én for sygehusområdet og én for almen- og speciallægepraksis.

Webinaret er gratis, kræver ingen tilmelding og foregår online på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside den 30. november fra kl. 15:00 til 16:30.

Læs mere om journalføring her.

For yderligere information kontakt 
Styrelsen for Patientsikkerhed
Tlf. 72 28 66 00, stps@stps.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Intet tilskud til scanner af digitalt sundhedskort

I OK22 lykkedes det desværre ikke at lande en aftale om kompensation for indkøb af nye scannere, der kan registrere det digitale sundhedskort. Indtil klinikkerne vælger at udskifte eksisterende kortscanner, benyttes ”n”-markering, hvis borgeren møder op i klinikken uden at have medbragt det fysiske sundhedskort. 

Det fremgår nu af den nye forhandlingsaftale. 

Det er tidligere meldt ud, at klinikkerne skulle benytte ”g”-markering i disse situationer, som når patienter har glemt deres sundhedskort. Det skal klinikkerne ikke længere.

For yderligere information kontakt
Chefkonsulent Martin Bagger Brandt 
Tlf. 3544 8302, mbb.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Sidste frist for at komme på Lægedage

Hvis du skal med på Lægedage, skal du tilmelde dig nu – tilmeldingen lukker søndag midnat.

2.300 har allerede tilmeldt sig Lægedage, men der er stadigt plads til flere. Tilmeldingen lukker dog søndag den 31. oktober ved midnat, så skynd dig at få tilmeldt dig og dit personale. 

Husk, at du kan bruge dine efteruddannelsesmidler på Lægedage. Deltager du én eller flere dage, vil midlerne blive trukket fra din konto til selvvalgt efteruddannelse. 

Hvis du husker dit NemID, kan du søge refusion på vores stand i foyeren ved indgangen, mens du er på Lægedage.

Læs mere om Lægedage, se programmet og tilmeld dig på: www.lægedage.dk

For yderligere information kontakt
PLO Efteruddannelse
Tlf. 35448416, laegedage@dadl.dk
Eller ved information om refusion for efteruddannelse
Tlf. 3544 8498 eller euf.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Kurser i 2022

To oversigtskataloger over 2022-kursusudbuddet for henholdsvis læger og praksispersonale er på vej til almen praksis, så hold øje med postkassen. 

Du også kan allerede finde kurserne og læse mere om dem på PLO-E's hjemmeside.

For yderligere information kontakt
PLO Efteruddannelse
Tlf. 3544 8416, 
kurser.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Gruppebaseret efteruddannelse

PLO-Efteruddannelse tilbyder fra den 1. december 2021 emnet ADHD både som et DGE-modul og et KGE-modul.

Modulet ADHD handler om, hvornår man skal mistænke ADHD hos voksne, og hvilke forpligtelser man har i forbindelse med varetagelse af behandlingen.

Læs mere om Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) og Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse (KGE) her.

For yderligere information kontakt 
Sofie Christensen og Michelle Rommerdahl
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Faciliteringsuddannelse

PLO-E udbyder en samlet uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). 

Du kan læse mere om uddannelsen her.

Planlagte kurser i 2022:

For yderligere information kontakt 
Sofie Christensen og Michelle Rommerdahl
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Husk tilmelding til PLO-Hovedstadens medlemsmøde den 8. november 
Medlemsmødet afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussonsvej 2, 1577 København V. 

Mødet er kl. 17-19.30 med efterfølgende middag. Det er også muligt at deltage via livestreaming. Dagsorden er udsendt pr. mail til medlemmerne. 

Tilmeldingsfristen er den 3. november. Tilmelding sker her.

Tilbage til oversigten over de andre artikler i dette nyhedsbrev