Gå til indhold

PLO'rientering 22/2022

Nyhed PLO

Aftalen om dosispakket medicin forlænges, PLO-valget er i gang, Læger.dk og plo.dk med nyt udseende og ny struktur, Digitalisering af lægeattest til ansøgning om chaufførkort, Referat fra PLO's repræsentantskabsmøde, Nyt fra PLO-Hovedstaden

9. december 2022


Aftalen om dosispakket medicin forlænget

PLO og RLTN er blevet enige om en forlængelse af den midlertidige aftale om dosispakning af medicin indtil 28. februar 2023. Parterne håber, at en permanent aftale herefter kan træde i kraft.

PLO indgik i december 2021 en midlertidig aftale med RLTN om dosispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud.

Aftalen gjaldt i første omgang indtil udgangen af marts 2022, men er forlænget i flere omgange - senest 30. november 2022, hvor den blev forlænget til og med 28. februar 2023. Seneste forlængelse er besluttet med henblik på, at parterne forhandler om en permanent aftale til ikrafttræden 1. marts 2023. 

Aftalen tager sigte på at understøtte iværksættelse af dosispakket medicin blandt andet for at aflaste plejepersonalet i kommunerne.

Det er frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende den midlertidige aftale.

Læs mere om aftalen her på siden.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vicedirektør Jette Stagsted Galatius
Telefon: 3544 8472, jsg.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Har du fået stemt?

Valget til PLO’s repræsentantskab er i gang og slutter på mandag den 12. december kl. 12. Du stemmer via link, du har fået i en mail 28. november og igen 5. december, hvis du ikke fik stemt i første omgang.

I perioden fra d. 28. november kl. 12.00 til d. 12. december kl. 12.00 afholdes der elektronisk valg til PLO's repræsentantskab og dermed også til de fem PLO-R.

Hvis du ikke har modtaget en mail, så kontakt din lokale PLO-R-sekretariat, som du kan finde via dette link

Har du i øvrigt spørgsmål eller brug for hjælp, kan du henvende dig til Lægeforeningens valgsekretariat: Jens Nørby Winther, tlf.: 3544 8443 eller mail: valgsekretariatet@dadl.dk

Du kan se de opstillede kandidater, læse om valgprocedurerne og finde regionale kontaktoplysninger her:

Valg i PLO-Hovedstaden

Valg i PLO-Midtjylland

Valg i PLO-Nordjylland

Valg i PLO-Sjælland

Valg i PLO-Syddanmark

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Læger.dk og plo.dk har fået nyt udseende og ny struktur

Et fornyet læger.dk og dermed også et nyt plo.dk gik i luften 1. december. Der var behov for en ny platform, og der er ikke som sådan udviklet nye funktioner, men foretaget ændringer og forbedringer, som var mulige inden for rammerne af det nye system.

Især vil det springe i øjnene, at navigationen er anderledes, og at selve læger.dk er en ny, neutral side med fælles indhold.

På det nye, fælles læger.dk finder du genveje til rådgivning og støtte, kurser og arrangementer, nyheder fra Lægeforeningen og de forhandlingsberettigede foreninger (FAS, YL og PLO) samt information om dit medlemskab. Topmenuen, som du kan tilgå fra alle sider på hele sitet, hører til læger.dk.

”Min side” og Lægedebatten er ikke ændret.

Der er enkelte udeståender på den nye side, fx kan der opleves links, der ikke virker - dette arbejdes der intenst på at få rettet. 

Rådgivning i fokus på plo.dk
Du finder PLO’s side via Læger.dk’s forside og topmenuen – men webadressen PLO.dk fører dig stadigt direkte til PLO’s side.

På PLO’s side er der arbejdet med at få gjort rådgivningssider mere synlige, især de mange spørgsmål/svar-sektioner, men også andre sider med emner, der ofte er medlemshenvendelser om. Der er ryddet op og lavet lidt om i strukturen. Bl.a. er det forsøgt gjort nemmere at finde de fem PLO-R’s sider og PLO’s tilbud til kriseramte læger for at nævne et par eksempler.

Designet på den ny hjemmeside
Der er lagt vægt på et design, der understreger det fælles for lægerne, samtidigt med at der er plads til de enkelte foreningers design.

Der er valgt et markant design, så man kan se, at der er sket noget nyt på siden. Det er stramt og minimalistisk og gør brug af indrammede elementer og en skrivemaskinefont. Designet lever op til gældende krav for læsbarhed og tilgængelighed på internettet.

Feedback og forbedringer
Redaktionen bag læger.dk vil løbende arbejde med at forbedre og udvikle hjemmesiden, så den er relevant og nem at bruge. Medlemmernes brug af og feedback på siden indsamles på flere måder og bearbejdes systematisk.

Her kan du læse ’Oftest stillede spørgsmål’ om den nye hjemmeside. 

Vi hører meget gerne din mening, som du kan sende til den fælles webredaktion i denne formular - link til formularen findes nederst på alle sider.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationskonsulent Tanja Skov Carlsen
Telefon: 3544 8476, tsca.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Digitalisering af lægeattest til ansøgning om chaufførkort

Færdselsstyrelsen har digitaliseret indhentningen af lægeattester i forbindelse med ansøgning om chaufførkort.

Det betyder, at alle anmodninger om chaufførattester fra 12. december 2022 vil blive sendt til jeres indbakke, på samme måde som anmodninger om LÆ- og FP-attester.

Det vil ikke kræve nogen yderligere udvikling, opsætning eller aktivering i klinikkerne at modtage og afsende digitale chaufførattester.

Løsningen er udviklet i samarbejde med EG Digital Welfare og fungerer sådan:

  • Borgeren udfylder i forvejen afsnit A af attesten via www.fstyr.dk (Færdselsstyrelsen).
  • Anmodningen med den udfyldte afsnit A, bliver sendt til lægesystemets indbakke, samme sted som LÆ og FP-attestanmodninger.
  • Borgeren bestiller tid som vanligt og skal møde frem i konsultationen i forbindelse med lægens udfyldelse af afsnit B.
  • Undersøgelse i forbindelse med attestudfyldelse sker som vanligt. Attesten udfyldes i lægepraksissystemet.
  • Hvis det angives, at borgeren har diabetes, vil diabetesattesten være tilgængelig til udfyldelse.
  • Den udfyldte attest afsendes fra lægesystemet på samme måde som øvrige digitale attester. Attesten skal ikke printes.
  • Borgers underskrift skal med den digitale løsning ikke påføres i lægens påsyn, men indhentes i stedet via MitID og vil være påført anmodningen, når den modtages i lægesystemet.
  • Lægens underskrift og stempel erstattes af at klinikkens navn, lægens navn og ydernummer er indsat i underskriftfeltet.

Ved spørgsmål kan EG Digital Welfare kontaktes på support@egki.dk eller MedCom: medcom@medcom.dk.

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Referat fra PLO’s repræsentantskabsmøde

PLO afholdt ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 26. november i København.

Referat fra PLO’s repræsentantskabsmøde kan læses her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Kommunikationschef Jonas Heltberg
Telefon: 3544 8464, joh.plo@dadl.dk

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering


Nyt fra PLO-Hovedstaden

Stort temamøde om samarbejdet mellem almen praksis og hospitalerne
Den 7. december 2022 mødtes en bred kreds, herunder PLO-H’s bestyrelse, PLO-K-formænd, vicehospitalsdirektører, ledende overlæger, regionschefer og KAP-H til et temamøde på Bella Sky for at arbejde videre med anbefalingerne fra parternes fælles rapport om samarbejdet.

På mødet blev resultaterne af prøvehandlingerne, der blev igangsat i foråret, fremlagt og drøftet. Det overvejes nu, om der er potentiale for udbredelse.

Herudover blev der arbejdet på tværs i workshops på flere nye tiltag til et forbedret samarbejde inden for henholdsvis henvisninger, diagnostiske tilbud, samarbejdsformer, kommunikationskanaler samt epikriser.
På mødet var der gode og konstruktive input fra alle parter til den videre proces med at implementere anbefalingerne.

Se plancher fra temamødet og læs mere om de mange spændende prøvehandlinger

Følg med i projektet og de forskellige tiltag

Forlængelse af brobygningsaftalen om 1813
Projektaftalen om brobygningsordning om praktiserende lægers deltagelse i arbejdet hos 1813, som trådte i kraft den 15. maj 2022, er blevet forlænget. Aftalen løber dermed til og med den 31. marts 2023.

Aftalen kan læses her (laeger.dk).

Tilbage til toppen af denne PLO'rientering