Gå til indhold

Henvisninger til privatpraktiserende speciallæge

Henvisningen skal være udfærdiget efter gældende MedCom standard. Det betyder f.eks. at den skal være elektronisk.

Fortsat behandling forudsætter en fornyet henvisning. Det skal ske med en påtegning om, at der er tale om fortsat behandling.

Henvisningen skal indeholde:

  • oplysning om hvilken/hvilke lidelse(r), der henvises for,
  • beskrivelse af relevante kliniske fund, herunder hvor på/i kroppen
  • resultatet af eventuelle undersøgelse(r)
  • oplysning om, hvorvidt der har været forsøgt behandling, med hvad, og hvilken effekt det har haft.
  • Hvis der henvises for flere forskellige problemstillinger, skal henvisningen indeholde disse oplysninger for hver problemstilling/lidelse.

Der gælder ingen generel regel om, at der kun må angives én lidelse på en henvisning. Men ved klart adskilte lidelser kan speciallægen kræve, at de fremgår af hver sin henvisning (dog bortset fra det dermatologiske speciale).

Når patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet, skal speciallægen give den henvisende læge en skriftlig meddelelse/epikrise herom, evt. med rådgivning for den fremtidige behandling.

Der gælder ingen tidsfrister, når henvisningen er hentet ned fra henvisningshotellet inden for de 6 måneder.

Henvisningen er gældende og skal benyttes for samme lidelse, indtil den er opbrugt, og dvs. indtil antallet af konsultationer er anvendt, eller indtil patienten anses for færdigbehandlet.

Som udgangspunkt omfatter en henvisning 6 konsultationer hos speciallægen. Der kan gælde særlige limiteringer for særlige specialer.

Ja, hvis den ikke er hentet ned fra henvisningshotellet inden for 6 måneder fra udstedelsen. Speciallægen skal da anmode patienten om at kontakte egen læge for udarbejdelse af en ny henvisning.